Hoe kan Nederland de natuur weer beter maken? Werkgroepen van de Ecologische Autoriteit (EA) bezoeken de komende tijd 130 beschermde natuurgebieden. Wat is de invloed van stikstof, is er te weinig of te veel water en wat is de kwaliteit van water, en wat kunnen maatregelen opleveren?

Te weinig inzicht

“De staat van de natuur is is hard achteruitgegaan”, zegt Harry Webers, plaatsvervangend EA-voorzitter. “We moeten echt een inhaalslag maken.” Hij ziet voor zichzelf een soort accountantsrol bij het controleren van de natuurgebieden. “We beoordelen de informatie over de natuur, om te komen tot een goede kwaliteit op termijn. En dan gaat het zeker niet alleen om stikstof.”

In Nederland zijn er 162 Natura 2000-gebieden. Dat zijn natuurgebieden die beschermd zijn en waarover in Europa is afgesproken dat ze niet mogen verslechteren. Daarvan zijn 130 gebieden in meer of mindere mate stikstofgevoelig.

In veel gebieden is de natuur er niet goed aan toe. De eerste conclusies in maart gingen over Limburg, Zuid-Holland en Utrecht. Provincies hebben te weinig inzicht in de oorzaken van de problemen, concludeerde de EA. De komende tijd brengt de autoriteit de natuur van de resterende gebieden in kaart.

Het grootste veenweidegebied van West-Europa is het Wormer- en Jisperveld, omringd door boerenbedrijven. Maar in de nabijheid liggen ook een cacaofabriek, Tata Steel en Schiphol. Nieuwsuur ging met de EA mee op een ecologische controle tocht.

Na een advies van het Planbureau voor de Leefomgeving en een motie van BBB-leider Caroline van der Plas en Derk Jan Eppink van JA21, legde het kabinet uiteindelijk in het coalitieakkoord vast dat een politiek onafhankelijke organisatie de staat van de natuur in alle provincies moet beoordelen. Dat werd de Ecologische Autoriteit.

Judith Weijers is ecoloog van de provincie Noord-Holland en maakt natuurdoelanalyses. Ze begrijpt waarom de EA haar werk moet controleren. “We hebben ons best gedaan, maar voor de natuur kan controle geen kwaad.”

Met de adviezen van de EA over natuurherstel en het halen van stikstofdoelen kan de politiek knopen doorhakken en provincies weer plannen maken die de natuur herstellen. Voor 16 natuurgebieden zijn die adviezen klaar, nog eens 16 zijn in behandeling.

Deze zomer komt de autoriteit met tussentijdse conclusies. Begin 2024 hoopt de EA alle 130 adviezen af te ronden.