01

Public Speaking

Deze bootcamp is ontworpen om jou als professionals te helpen bij het ontwikkelen van krachtige public speaking vaardigheden, vergroten we je overtuigingskracht, terwijl je tegelijkertijd leert hoe je AI-tools kan integreren om je presentaties naar een hoger niveau te tillen. Door een combinatie van praktische oefeningen, theoretische kennis en hands-on ervaring met AI-tools, zul je vertrouwen opbouwen en jezelf effectief kunnen presenteren in diverse professionele omgevingen.

02

Personal Branding

In de workshop Personal Branding voor Politici leren deelnemers verschillende concrete vaardigheden en inzichten om hun persoonlijke merk te ontwikkelen en te versterken. Enkele van de specifieke leerpunten zijn:

Zelfreflectie en zelfanalyse: Deelnemers leren hoe ze zichzelf kunnen analyseren en reflecteren op hun sterke punten, waarden en doelen. Ze zullen ontdekken wat hen uniek maakt als politicus en hoe ze dit kunnen gebruiken om hun merk te definiëren.

03

Debatteren

Een politicus zal in deze workshop debatteren concrete vaardigheden en kennis opdoen die relevant zijn voor het voeren van effectieve debatten in politieke context. Enkele specifieke leerpunten zijn:

Argumentatievaardigheden: Politici leren hoe ze sterke argumenten kunnen formuleren en presenteren. Dit omvat het begrijpen van de structuur van een goed argument, het identificeren van relevante feiten en het gebruik van logica en retorische technieken om hun standpunt overtuigend over te brengen.

04

Campagne voeren

Tijdens een workshop campagne voeren kunnen politici verschillende concrete vaardigheden en kennis opdoen die hen kunnen helpen bij het plannen, organiseren en uitvoeren van een succesvolle campagne. Enkele voorbeelden van wat een politicus kan leren tijdens een dergelijke workshop zijn:

Campagneplanning: Politici leren hoe ze een gedetailleerd plan kunnen opstellen voor hun campagneactiviteiten, inclusief het identificeren van doelgroepen, het ontwikkelen van een boodschap, het bepalen van campagnedoelen en het opstellen van een tijdlijn en budget.

05

Overtuigingskracht

In een workshop over overtuigingskracht en technieken voor politici kunnen politici concrete vaardigheden en strategieën leren om hun communicatie en overtuigingskracht te verbeteren. Enkele mogelijke leerpunten kunnen zijn:

Begrip van de psychologie van overtuiging: Politici kunnen leren hoe emoties, cognitieve vooroordelen, sociale invloed en groepsdynamica van invloed zijn op de overtuigingskracht en hoe ze deze principes effectief kunnen toepassen in hun communicatie.

06

Onderhandelen

In een workshop over onderhandelen voor politici leer je specifieke vaardigheden en technieken die van toepassing zijn op politieke onderhandelingen. Deze kunnen onder andere omvatten:

Het begrijpen van je eigen politieke stijl en hoe je deze kunt aanpassen aan verschillende situaties en partijen.
Het identificeren van de belangen en doelen van andere politieke

07

Visieontwikkeling

Tijdens deze workshop leert een politicus concreet hoe hij of zij een heldere visie kan ontwikkelen voor de toekomst en hoe hij of zij deze visie kan vertalen naar concrete actieplannen. Hieronder volgen enkele concrete leerdoelen:

Het onderzoeken van persoonlijke waarden en ideeën die relevant zijn voor het ontwikkelen van een visie.

08

Social media

Informatie volgt binnenkort.

09

Omgaan met diversiteit

Informatie volgt binnenkort.

10

Netwerken als een pro

Informatie volgt binnenkort.

11

Conflicthantering

Informatie volgt binnenkort.

12

Mediatraining

Informatie volgt binnenkort.