Demissionair minister Van der Wal waarschuwt de provincies nog eens dat ze veel te veel geld hebben gevraagd voor het natuurvriendelijker maken van de landbouw. Het kabinet heeft eerder (eenmalig) zo’n 24 miljard euro uitgetrokken voor een ‘stikstoffonds’. Daarmee wil het onder meer het uitkopen en verduurzamen van boerenbedrijven regelen.

De Tweede Kamer heeft al ingestemd met het fonds, maar het ziet er niet naar uit dat ook de Eerste Kamer dat zal doen. Of het fonds er echt komt, is zeer onzeker, ook doordat het kabinet sinds begin vorige maand demissionair is.

‘Je zult eerder terug moeten met het bedrag’

In juni werd al duidelijk dat de provincies ongeveer het dubbele bedrag hadden gevraagd van wat het kabinet gereserveerd had en inmiddels zijn de wensen van de provincies opgelopen tot zo’n 58 miljard. Van der Wal noemt het in De Telegraaf verstandig om met een fondsstructuur ter werken. “Als het bedrag van 24,3 miljard gaat veranderen, zal het niet naar boven worden bijgesteld gezien onze financiële positie. Je zult eerder terug moeten.”

De demissionaire minister benadrukt ook dat de transitie van de agrarische sector en de stikstofproblemen niet in één kabinetsperiode kunnen worden opgelost. “Maar het bedrag staat daar los van. Dat is arbitrair.”

‘Dat Brussel het overneemt, is een reëel risico’

Van der Wal wil een deel van haar stikstofplannen doorzetten, ook al is ze demissionair. Ze is bang dat anders “Brussel het overneemt”. Volgens haar is dat een reëel risico: “Wij zetten nu in op een warme transitie, maar als Brussel het overneemt, zal het er wel anders aan toegaan.”

De minister wijst in De Telegraaf verder op de economische schade voor Nederland: “Wij kunnen nu al geen uitbreidingen voor het stroomnet vergunnen, simpelweg omdat er geen stikstofruimte is. Dat geldt ook voor het uitbreiden van infrastructuur en diverse woningbouwprojecten.”