Het Rijk moet op zoek naar grote locaties waar na 2030 per plek minstens 3000 woningen kunnen worden gebouwd. In totaal moeten er zo’n miljoen woningen bij komen. Er wordt onder meer gekeken naar het gebied tussen Groningen en Assen, de regio Eindhoven, Zuid-Limburg en de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair minister De Jonge dat er voor 2030 waarschijnlijk nog eens 300.000 woningen kunnen worden gebouwd op de zeventien grote locaties in de meest verstedelijkte gebieden in Nederland, die het kabinet al voor ogen had. Maar hij waarschuwt dat dit niet genoeg is.

De Jonge schrijft dat de totale ‘woningopgave’ in de periode voor 2030 is om 981.000 woningen te bouwen. En hij verwacht dat er in de tien jaar daarna waarschijnlijk ongeveer evenveel bij moeten komen.

‘Grip op migratie’

Hij vindt het noodzakelijk om nu al op zoek te gaan naar goede locaties en zal daar in zijn Nota Ruimte, die volgend jaar zal verschijnen, nader op ingaan.

De minister schrijft dat er nu een tekort is van 400.000 woningen. Volgens het CBS groeit het aantal inwoners van Nederland mogelijk van 17,8 miljoen nu tot 19,6 of zelfs 20,6 miljoen in 2050. Als er geen grip komt op migratie, aldus De Jonge, zou het zelfs 22 miljoen kunnen worden.