Een breed verbond van politieke partijen en maatschappelijke organisaties heeft zich in een manifest uitgesproken tegen agressie en geweld. Ze doen een oproep aan de samenleving, aan werkgevers en aan de regering om er iets aan te doen.

Het manifest (.pdf) is een initiatief van de D66-Kamerleden Hanneke van der Werf en Joost Sneller. Het is ondertekend door onder meer de vier regeringspartijen en een groot aantal oppositiepartijen. Ook organisaties van politiemensen, journalisten, leraren, juristen en zorgmedewerkers scharen zich achter de oproep.

De ondertekenaars constateren dat de maatschappij verhardt en dat onrust en onbegrip steeds vaker omslaan in haat en agressie, met name tegen mensen die “in dienst van de samenleving werken”, schrijven ze. “Het is tijd om een streep in het zand te trekken.”

De partijen roepen de regering onder meer op om een samenwerkingsverband op te richten waar werkgevers en werknemers terechtkunnen voor advies, hulp bij aangiften en weerbaarheidstrainingen. Het Openbaar Ministerie zou hierbij een rol moeten spelen.

Werkgevers worden opgeroepen om het voor hun personeel eenvoudiger te maken om incidenten te melden. Aan de samenleving, vooral aan “de stille meerderheid”, doen de partijen een oproep om zich uit te spreken. “Laat niet normaal worden wat niet normaal is.”