In de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer gaat het veel over de vraag of er nog wat extra’s moet worden gedaan voor bepaalde groepen. Mede daardoor heeft het debat over de begroting voor volgend jaar vaak het karakter van een verkiezingsdebat.

Fractievoorzitter Hermans van de grootste partij, de VVD, staat achter de plannen van het kabinet om maatregelen te nemen om de armoede te bestrijden. Maar volgens haar wordt vaak vergeten dat een grote groep van “de gewone werkende Nederlanders met middeninkomens” het ook moeilijk heeft. Daarom zou volgend jaar die groep eenmalig tegemoet moeten worden gekomen.

Accijns op benzine en diesel

Ze denkt daarbij aan het niet laten doorgaan van de accijnsverhoging op benzine en diesel en aan het verlagen van de energiebelasting. Ook zou er nog iets moeten gebeuren aan de kinderbijslag “om gezinnen die het zwaar hebben te kunnen helpen”. Ze wil dat betalen met “geld dat er nog ligt en dat nu nog niet is besteed”, bijvoorbeeld uit het Groeifonds voor economische groei op langere termijn. Hermans beloofde dat ze later in het debat preciezer zal terugkomen op de dekking.

De VVD vindt dat er later nog meer kan gebeuren, maar dat dat meer iets is voor de lange termijn, na de verkiezingen als er een nieuw kabinet is.

Hermans kreeg op dat laatste kritiek. GroenLinks-leider Klaver (die ook sprak namens de PvdA) verweet de VVD “pleisters te plakken”. Hij vindt dat er nu al meer moet worden gedaan voor de lagere inkomens. Hij wil dat volgend jaar het minimumloon wordt verhoogd. Veel partijen hebben in hun verkiezingsprogramma voorstellen gedaan voor een hoger minimumloon, maar Hermans zei dat dat op dit moment niet “de eerste keus is die ze maakt”.

PVV en verkiezingsprogramma

In het debat deed PVV-voorman Wilders een felle aanval op het nu demissionaire kabinet. Volgens hem is met de val van het kabinet “een eind gekomen aan de jarenlange afbraak van Nederland”. Hij voegde eraan toe dat de verkiezingen gaan over de vraag “of we ons belastinggeld gaan besteden aan onze eigen mensen of niet”. Hij wil een asielstop. Volgens hem wordt nu “iedereen en zijn moeder hier binnengelaten.”

Wilders kreeg van verschillende kanten kritiek op zijn verkiezingsprogramma, waarvan hij zelf eerder zei dat hij de toon wat anders heeft gemaakt omdat hij graag wil meeregeren. Volgens D66-fractievoorzitter Paternotte is het programma van Wilders niet milder, maar juist extremer geworden. Hij en Denk-leider Van Baarle vroegen Hermans of de VVD met dit programma samenwerking in een coalitie met de PVV nog steeds mogelijk acht. VVD-lijsttrekker Yesilgöz sloot samenwerking met Wilders eerder niet uit.

Hermans zei daarover dat ze de komende weken wil bekijken wat de breekpunten en discussiepunten van Wilders zijn. Ze wil eerst afwachten of tijdens de campagne van de PVV “de scherpe kantjes” eraf gaan.