Kandidaten van Kleur

about_1

Raja Alouani – GroenLinks #23

“Wat uit het hart komt, komt bij het hart terecht” 

Raja is geboren op 13 augustus 1971 in Haarlem. Haar vader en moeder waren een van de eerste Marokkaanse gastarbeiders in Haarlem. Raja heeft een groot sociaal hart, waarbij zij altijd oog heeft voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Na een aantal jaren vrijwilligerswerk gedaan te hebben waarin zij met vrouwen en jonge meiden ging werken besloot zij te kiezen voor een HBO studie lerarenopleiding met als specialisatie leerlingenbegeleiding.   

In 1998 richtte Raja samen met anderen een vrouwenorganisatie in Haarlem op ter bevordering van de participatie van (migranten) vrouwen. Daarnaast is zij al jaren actief betrokken bij tal van maatschappelijke initiatieven met name gericht op inclusie en een leefbare samenleving. Zij is van beroep jeugdhulpverlener waarin zij met veel passie en deskundigheid jongeren en hun gezinnen begeleid. Het motto van Raja komt uit een Arabische spreekwoord “Wat uit het hart komt, komt bij het hart terecht” Dit betekent: met wie je ook werkt, in welke lastige context dan ook, mensen voelen je oprechtheid en betrokkenheid. 

Raja staat voor een rechtvaardige en een eerlijke samenleving voor iedereen. Een samenleving waar eerlijk delen belangrijk is, iedereen gelijke kansen krijgt, racisme en discriminatie hard aangepakt wordt en waar de meest kwetsbaren kunnen rekenen op ondersteuning. Een samenleving waarin duurzaamheid een belangrijke rol krijgt voor de toekomst van onze wereld en die van de komende generaties. Raja herkent zich goed in de waarden van GroenLinks: eerlijkheid, duurzaamheid en gelijkwaardigheid. Daarom wil Raja namens GroenLinks zich als kamerlid inzetten. 

 

about_1

Jorien Wuite – D66 #20

Als teamspeler wil ik dat de uitgangspunten en programma’s van D66 verder in het Caraibische deel van het Koninkrijk worden uitgedragen. Dat stemgerechtigde Nederlanders betrokken raken bij de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland, hun stem uitbrengen op D66 en mede invloed uitoefenen op de toekomstige richting en aard van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waarin we niemand laten vallen en met een D66 Caribbean ook bijdragen aan een betere (Nederlands) caraibische samenleving!

Als vrouw met caraibische wortels deel ik de visie voor meer inclusie. Ik vind dat dit uitgangspunt ook daadwerkelijk moet worden uitgedragen en meer zichtbaar moet zijn op de kandidatenlijst voor de 2e kamer verkiezingen. Als een zogeheten ‘koninkrijkskind’, moeder van 2 jong volwassen zonen, zou ik graag één van deze kandidaten, met een stevige bestuurlijke ervaring in de publieke sector, willen zijn. Mijn wens is om Team D66 sterker te maken, als winnaar uit te strijd te laten komen en Koninkrijksrelaties in het debat én de praktijk nieuw elan te geven.

De huidige crisis is zorgwekkend. Het roer moet om zodat een andere toon wordt gezet en iedereen daadwerkelijk betrokken raakt en gehoord wordt. Tijdens mijn recente functie als gevolmachtigde minister van Sint Maarten heb ik de Haagse politiek van dichtbij mogen meemaken. Met mijn kandidering uit ik mijn ambitie een politieke positie in Nederland voort te willen zetten.

Ik breng meer dan 20 jaar bestuurlijke ervaring, passie, kritische reflectie en daadkracht. Samen met collega 2e kamerleden neem ik graag initiatief met een focus op zichtbare resultaten. Naast Koninkrijksrelaties zet ik me graag in op kernthema’s van D66, maar ik zou niet eerlijk zijn als ik niet zou zeggen dat onderwijsvernieuwing, de creatieve industrie, gezondheid, innovatie, internationalisering & ontwikkelingssamenwerking, start ups en de circulaire economie wat mij betreft de bijzondere thema’s zijn waar ik me voor wil inzetten. Het zijn speerpunten waar we het debat en ook de toekomst van Nederland, en het koninkrijk, mee in moeten gaan!

www.jorienwuite.com

 

Sofyan-Mbarki

Sofyan Mbarki – PvdA #17

Sofyan Mbarki is geboren en getogen in Amsterdam en woont nog altijd in Nieuw-West. In zijn hele politieke carrière tot nu toe heeft hij één doel voor ogen: perspectief creëren voor jongeren. Perspectief door goed onderwijs. Een betaalbaar huis. En een veilige wijk. De ervaringen die hij opdeed als pedagogisch medewerker in de jeugdgevangenis en als docent en leidinggevende op de VMBO/MBO-school Het Calvijn College, sterken hem in de visie dat juist de jongeren die het het hardste nodig hebben, de meeste aandacht verdienen.

Met die inzet maakte hij in 2014 de stap naar de lokale politiek. In de gemeenteraad van Amsterdam, waar hij sinds 2018 de fractievoorzitter is van de PvdA, benadrukt hij al jaren dat de strijd voor perspectief en kansen voor jongeren op school, maar ook buiten ‘schooltijd’ gevoerd moet worden. Met jongerenwerkers in de honken, straatcoaches op de pleintjes en wijkagenten in de buurten wil hij dat de overheid weer terug de wijken in gaat. Want alleen met genoeg oren en ogen in de wijken kunnen we onze jongeren zien, ze bij de hand nemen, verkeerde keuzes bestraffen en ze vervolgens weer naar het juiste pad begeleiden.

In Amsterdam heeft Sofyan met succes geknokt voor meer aandacht naar de plekken waar een sterke overheid het meest nodig is. Nu is het tijd om dat op landelijk niveau te doen. Juist in een tijd waarin door een mogelijk aanstaande economische crisis (jeugd)werkloosheid toeneemt en perspectief vertroebelt, is dit een strijd die op landelijk niveau gevoerd moet worden.

 

about_1

Simion Blom – GroenLinks #21

Mijn inspiratie om politiek en maatschappelijk actief te worden is mijn jeugd in de Amsterdamse Bijlmer. Ik zag toen al dat de mensen in soortgelijke plaatsen in Nederland de zwaarste klappen opvangen van ongelijkheid en sociale problemen. Mensen in deze wijken, zijn weerbaar en voor mij een toonbeeld van kracht en veerkracht. Hoe zou het toch zijn als die ongelijkheid en die drempels er niet zouden zijn? 

 Ik geloof dat we vicieuze cirkels kunnen verbreken. Door te strijden voor een economie die werkt voor mensen en gemeenschappen, voor kleine ondernemers, voor onze planeet, en niet slechts voor de grote investeerders en grote bedrijven.

In het dagelijks leven ben ik gemeenteraadslid namens GroenLinks in Amsterdam. Ik hou me bezig met kansengelijkheid in het onderwijs, digitalisering, diversiteit en burgerschap. 

Vanwege de moeilijkheden die veel LHBTIQ+ mensen hebben in mijn omgeving, werd ik gemotiveerd te komen met het eerste homo-emancipatiebeleid van stadsdeel Zuidoost en het Amsterdams Regenbooghuis die nu in ontwikkeling is. Ook ben ik initiatiefnemer van het Nationaal Slavernijmuseum die eveneens in voorbereiding is.

Naast mijn werk als gemeenteraadslid, ben ik werkzaam bij COC Nederland. Ik ben verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van projecten om biculturele rolmodellen uit de LHBTIQ+ gemeenschap zichtbaar te maken.

Graag wil ik bijdragen aan de verantwoordelijkheid van GroenLinks om leiderschap te tonen, in tijden van polarisatie. Zodat iedereen profiteert van een samenleving die vrij is van ongelijkheid en institutioneel racisme.

 

Joan-Nunnely

Joan Nunnely – D66 #33

Mijn naam is Joan Nunnely. Geboren in Suriname, getogen in Rotterdam. 51 lentes, twee kinderen, ondernemer. Mouwen opstropen en niet klagen is mij met de paplepel ingegoten. Mijn moeder had drie banen in de zorg om ons gezin draaiende te houden. Ik ben een stapelaar. Op de mavo begonnen. Werken, studeren, kinderen. Geen drie banen maar wel schaken op drie borden tegelijk. Daardoor weet ik hoe belangrijk het is om kansen te krijgen. Afgelopen jaren heb ik de politieke arena beter leren kennen.

De politiek is meer dan wat we op tv zien. Meer dan de krantenkoppen die we lezen over oppositie en coalitie. Het is de plaats waar ideeën worden gelanceerd en ook de toekomst in gang wordt gezet. Het is de plek waar ik mijn energie, deskundigheid en ervaring kan inzetten. En samen kan bouwen aan gelijke kansen voor iedereen. Ik wil er zijn voor alle mensen die zich niet altijd vertegenwoordigd voelen door de politiek.

Voor de mensen die het gevoel hebben dat hun stem er niet toe doet. Omdat ze zich niet herkennen in de vertegenwoordigers. Voor al die mensen die elke dag struggelen om de touwtjes aan elkaar te knopen. En werken voor een betere toekomst voor hun kinderen. Voor al deze mensen wil ik mijn nek uitsteken. En samen met D66 lef tonen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik als ondernemer, moeder en bestuurder de kans krijg. Ik vertrouw op jullie steun. En vraag jullie met klem te gaan stemmen op 17 maart. Het is nu belangrijker dan ooit. Want met júllie stem, kan ik ónze stem laten horen.

Joan-Nunnely

Raoul Boucke- D66 #10

Op 17-jarige leeftijd kwam ik vanuit Suriname naar Nederland. Ik had mijn middelbare schooltijd in Paramaribo er net op zitten. Suriname kampte met een grote economische en sociale crisis. ‘Kennis is kracht’, zeiden mijn ouders van jongs af aan tegen mij. Met die opdracht in de oren geknoopt, maakte ik als tiener de oversteek naar Delft voor een studie technische scheikunde.

Dat was best wennen en ook hard werken. Vreemd land, andere cultuur. Hier geen open armen, maar ook geen gesloten deuren. Teruggeworpen op mijzelf, voelde ik heel duidelijk dat de bal om iets van mijn leven te maken, echt bij mij lag. Dat ik alle kansen die Nederland bood, moest grijpen om verder te komen. Door kennis op te doen, en nieuwe kennissen te maken.

Zo leerde ik door, ontmoette ik de man van mijn leven en stond ik te trappelen toen ik voor mijn eerste baan aan de slag kon bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Eén passie uit Suriname bleef steeds de rode draad: vechten voor het klimaat en de natuur. Als kind zag ik hoe een prachtig, groen land vervuild en verspild werd. Dat moet toch anders kunnen, dacht ik toen.

Nu weet ik dat zeker. En het kan alleen samen met Europa en de wereld. Zo werkte ik de afgelopen dertien jaar aan duurzaamheid in Brussel, het politieke hart van de Europese Unie. Nu wil ik dat ook doen in het politieke hart van Nederland: de Tweede Kamer. We moeten andere keuzes gaan maken. De groene revolutie is pas net begonnen.

Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in deze strijd voor onze toekomst. Dat er in Nederland plek is voor ons allemaal. Ongeacht je kleur, gender, achtergrond, beperkingen, leeftijd of seksuele voorkeur. Als geen ander ken ik het gevoel dat je soms tegen muren oploopt of je moet invechten. Het is tijd dat we barrières ombuigen tot springplanken zodat het niet uitmaakt of je in Amsterdam Zuid of in Amsterdam Zuidoost bent opgegroeid.

Voor onze Grondwet is iedereen gelijk. Maar dat principe wordt pas echt werkelijkheid als we er naar leven. Als we gelijke kansen met en voor elkaar organiseren, elke dag opnieuw. Thuis, op straat, op school en op het werk. De overheid moet het goede voorbeeld geven. Door een afspiegeling te zijn van de Nederlandse samenleving. Of je al generatie op generatie hier woont, of zoals ik, pas in 1993 voet op Nederlandse bodem hebt gezet. Daarom: Kleur de Kamer! Kies de partij die bij je past en ga stemmen op 17 maart 2021!

Joan-Nunnely

Isaura Carrilho – DENK #6

Ik ben Isaura Carrilho. Ik ben geboren op Curaçao uit een Surinaams gezin, getogen in Amsterdam en 26 jaar jong. Ik ben een product van het koninkrijk, een product van Amsterdam, een product van zowel de Surinaamse cultuur als de Curaçaose cultuur, ik ben de hoop van mijn voorouders en hopelijk een voorbeeld voor de volgende generaties.

Ik ben van mening dat het niet alleen anders kán maar ook  anders moet. De tijd is rijp om het roer om te gooien. De kloven moeten gedicht worden en daar hebben wij iedereen bij nodig. Het wordt tijd dat iedereen, niet alleen in Nederland, maar elke burger in het Koninkrijk daadwerkelijk gelijkwaardig is aan elkaar. Het wordt tijd voor gelijke kansen en gelijke behandeling ongeacht huidskleur, afkomst of religie. Het wordt tijd dat de stem van jongeren en jongvolwassenen meegenomen worden in het politiek debat, daar ligt immers de toekomst. Het wordt tijd dat de tweede kamer een daadwerkelijke reflectie wordt van de samenleving.

De huidige crisis raakt ons allen. Des de belangrijker dat ook de stemmen van allen inwoners in het Koninkrijk worden gehoord en hun noden zichtbaar worden. Daar wil ik, als jonge politieke wetenschapper met een affiniteit met de eilanden in het Koninkrijk, studenten, en jongeren en jongvolwassenen die het moeilijk hebben, een verandering in brengen. Ik geloof in een samenleving voor iedereen, een samenleving waarin de meest kwetsbaren kunnen rekenen op ondersteuning, een samenleving waarin iedereen gelijk is, een samenleving waarin iedereen gezien en gehoord wordt. Een moderne samenleving waarin meer  ruimte is voor duurzaamheid, samenhorigheid en gelijkheid.

Het is tijd voor verandering, en daar heb ik jouw hulp bij nodig. Laat je stemrecht gelden, voor ons allen, voor onze kinderen en de volgende generaties.  Als jong toekomstig kamerlid wil ik mij geheel inzetten voor een gelijkwaardige samenleving en onze jongeren politiek bewuster maken. Want ook hun stem geldt!

 

 

Joan-Nunnely

Jaswina Elahi – Groenlinks #38

Mijn naam is Jaswina Elahi. Ik ben geboren in Eindhoven en getogen in Den Haag. Van dichtbij ben ik vaak getuige van het feit dat de voordelen van onze (meritocratische) samenleving slechts enkele groepen ten goede komen. Weinig regeringen doen daar niets aan, meestal dragen zij bij aan de versterking van de tegenstelling tussen rijk en arm. Ik maak mij daarnaast grote zorgen over de sociale stigmatisering en uitsluiting van groepen (ook door de overheid), de krapte op de woningmarkt, de hardnekkige armoede, de ongestrafte aantasting van de waardigheid van burgers.

De menselijke maat in samenleving en beleid is versneld aan het afkalven. Voor migrantengroepen, die vaak ook nog onderhevig zijn aan discriminatie in het onderwijs, arbeidsmarkt en woningmarkt knelt deze situatie nog veel meer. Het sociaal beleid is niet meer gebaseerd op ondersteuning van kwetsbaren in de samenleving, maar op wantrouwen. Dat is het rot aan de wortel van de samenleving.

In mijn werk als docent en onderzoeker heb ik verschillende trajecten en tools helpen ontwikkelen die bijdragen aan loopbaanontwikkeling en het vinden van een positie op de arbeidsmarkt. Delen hiervan zijn opgenomen in onderwijsprogramma’s en in het lokale beleid. Ze dragen bij aan het vinden van een baan . Daarnaast zijn mijn onderzoeksbevindingen naar ‘waardigheid in armoede’ de gemeente Den Haag opgevallen Daar wordt nu een beleid ontwikkeld om te voorkomen dat de waardigheid van arme mensen niet wordt aangetast.

Ik ben niet iemand die alleen maar praat over de kwesties, maar die ook aanpakt. Dat heeft te maken met mijn jeugd dat werd gekenmerkt door ‘allochtone armoede’ in de grote stad . Ik werd goed in het zoeken naar strategische alternatieven om mijn situatie te verbeteren. Daarnaast heb ik veel geluk gehad door inspirerende mensen te ontmoeten die altijd hebben geloofd in mijn kwaliteiten en in staat was om mezelf te ontwikkelen. Als vrijwilliger bij vele migranten- en welzijnsorganisaties en in mijn werk als docent en onderzoeker heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van deze ervaringen en lessen. Als kamerlid wil ik deze opgedane ervaring en kennis ten goede laten komen aan een grotere groepen sociaal zwakkeren in de samenleving. Die verdienen met de menselijke maat beoordeeld te worden en een elementaire waardigheid die hen niet altijd wordt toegekend.

Joan-Nunnely

Fonda Sahla – D66 #27

Ik ben Fonda Sahla, 41 jaar getrouwd en moeder van 3 kinderen van 16, 13 en 9 jaar. We wonen in Transvaal een wijk in Den Haag waar mijn activisme ruim 10 jaar geleden is begonnen.

In 2018 ben ik voor D66 verkozen in de Haagse raad. Als vrij onbekend D66-lid ben ik in 2017 op de lijst gezet om mijn werk in de Haagse achterstandswijken, mijn grote netwerk en mijn voelsprieten die constant aan staan. Ik fungeer al jaren als klankbord in verschillende gremia en strijd (meestal als vrijwilliger) voor die hoeken van de samenleving die vaak onterecht niet gehoord worden.

Als moeder wil ik de wereld van mijn kinderen beter,veiliger en eerlijker maken. Al snel ontdekte ik, dat als je beter onderwijs wenst voor je kind, je moet zorgen dat de hele school beter wordt. En als je wilt dat je kind veilig op het plein kan spelen met andere kinderen je moeders nodig hebt en de wijkagent/welzijnswerkers voor een sociaal netwerk.

Voor D66 in Den Haag ben ik portefeuillehouder op Onderwijs, Jeugd en Stadsdelen, alle drie portefeuilles die mij extra aan het hart gaan. Den Haag is een prachtige stad maar ook een stad met vele uitdagingen. Zo is segregatie en kansenongelijkheid al jaren een prioriteit van het college. Maar omdat de oplossingen vaak mede afhankelijk zijn van het andere Den Haag aan het Binnenhof staan gemeenten vaak te veel op afstand van wat er in praktijk gebeurt of moet gebeuren.

Het is tijd voor hervorming, vooral in onderwijs en jeugdzorg! Ik geloof dat ik met mijn ervaring en expertise daar een bijdrage aan kan leveren. Als bestuurslid van het Haagse Els Borst Netwerk geloof ik in empowerment. En in het kader van practice what you preach steek ik hierbij mijn vinger op.  

Joan-Nunnely

Dobbernegers, gelukzoekers, terroristen, woorden die verschillende politici gebruiken om daarmee een groep vluchtelingen aan te duiden. Grenzen dicht, bouwen aan Fort Europa, slepende asielprocedures en het criminaliseren van reddingsacties op zee zijn zaken waar de laatste jaren in de politiek aan is gewerkt. Waar is de menselijke maat gebleven? Hoe is het mogelijk dat een groep mensen, die vlucht voor geweld en onderdrukking, zo ernstig gedehumaniseerd wordt? Dit doet mij pijn, dit is een thema dat mij enorm raakt. Migratie wint stemmen zeggen ze, wat als wij het nu kunnen omdraaien? Dat er dit keer op een andere manier gewonnen wordt, namelijk op het maken van humaan en duurzaam migratiebeleid. Dit is een van de vele onderwerpen waarvoor ik mij wil inzetten binnen de politiek.

Mijn naam is Milka Yemane, als politicoloog en directrice van Stichting Lemat zet ik mij in voor een mooier en inclusiever Nederland. Ik ben opgegroeid in Assen, studeerde in New York en ben nu al enkele jaren woonachtig in onze mooie hoofdstad. In de afgelopen jaren heb ik veel gewerkt binnen het sociale domein en te maken gehad met migratievraagstukken. Bij het COA voerde ik diverse missies uit in het zuiden van Italië (o.a. in Lampedusa) en Turkije, in het kader van hervestiging en relocatie van vluchtelingen. Tijdens mijn werk merkte ik dat het huidige inburgeringsbeleid en de hoge mate van verwachte zelfredzaamheid in bureaucratisch Nederland niet aansloot bij de behoeften van deze doelgroep. De doelgroep werd niet altijd begrepen en er vormde soms helaas (onterecht) een negatieve beeldvorming, vaak lag de oorzaak bij “interculturele miscommunicatie”. Dat deed pijn, deze enorme veerkrachtige groep verdient zoveel beter, al helemaal als je weet wat zij allemaal hebben meegemaakt en wat zij ondanks alles in hun mars hebben. Dit is de reden waarom ik 5 jaar geleden Stichting Lemat oprichtte. Om aandacht te vragen voor -in de breedste zin van het woord- effectiever migratiebeleid, door op te komen voor de belangen van nieuwkomers en vluchtelingen. In de afgelopen jaren hebben wij hier samen met talloze (overheid)organisaties aan gewerkt. Cultuursensitief werken en het bieden van maatwerk zijn hierin onze speerpunten, bij het maken van beleid dient de burger weer centraal te staan.

Mijn persoonlijke en professionele werkervaring voedt mijn strijd die ik namens GroenLinks wil voeren in de Tweede Kamer. Ik wil mijn ervaring inzetten om te werken aan humaan migratiebeleid, ik wil zorgen dat de burger weer centraal staat om kansenongelijkheid tegen te gaan en ik wil dat bij het maken en uitvoeren van beleid de menselijke maat centraal staat.

Last but not least, wil ik mij als trotse Afrikaanse, Eritrese-Nederlander inzetten voor een Nederland waarin diversiteit in alle lagen gerepresenteerd is, er meer Diaspora inclusie komt binnen alle sectoren en waarbij er geen ruimte meer is voor uitsluiting en (institutioneel) racisme!

Joan-Nunnely

Ik ben Mustafa Bal, kandidaat-Kamerlid namens het CDA en ik sta op nr. 33 van de kandidatenlijst van het CDA.

Als kind van Turkse gastarbeiders ben ik geboren en getogen in Gorinchem. Na het behalen van mijn mavodiploma ben ik op 18-jarige leeftijd beroepsmilitair geworden. Ik ben trots dat ik met mijn 21 dienstjaren een bijdrage heb kunnen leveren aan de veiligheid van en voor Nederland.

In het dagelijks leven ben ik adjudant-onderofficier binnen de Koninklijke Marechaussee in de functie van Mentor/Supervisor Beroeps Praktijk Vorming. Daarmee geef ik invulling aan mijn missie om een persoonlijke bijdrage aan een mooiere maatschappij te leveren. De Koninklijke Marechaussee is daarin van grote toegevoegde waarde: want iedereen kan meedoen, wij laten niemand in de steek en zorgen voor de veiligheid van de staat.

Ook bij het CDA kan iedereen meedoen. En ook het CDA laat niemand in de steek. Door om te zien naar elkaar en samen onze schouders eronder te zetten, wil ik met het CDA werken aan het terugwinnen van het vertrouwen in de politiek en werken aan een beter Nederland.

We leven in een mooi land en hebben het voorrecht te leven in een land waar vrijheid en burgerschap elke dag wordt beleefd. Mijn vrijheid om te kunnen zijn wie ik ben, voel ik als een opdracht om ook de rechten en vrijheden van anderen te beschermen. Daar zal ik ook na de verkiezingen voor blijven strijden.

Mij is meermaals, zeker in mijn rol als militair, verteld dat ik signaleer, benoem en oplossingen eis in plaats van weg te kijken, te verbloemen of populaire oneliners te schreeuwen. Ik ben er namelijk niet om populair te zijn of om mee te buigen naar wie mij in hun kamp willen hebben.

In een Nederland dat politiek en maatschappelijk verdeeld is, zie ik een belangrijke taak weggelegd voor de politici want vooral nu is het ontzettend belangrijk om mensen bij elkaar te brengen en te verbinden. Door mijn unieke achtergrond maak ik graag deel uit van deze missie. Ieder mens is uniek, niet beter of slechter, maar zó mooi anders.

Het zijn niet zozeer onze verschillen maar onze gezamenlijke doelen waar ik voor wil strijden. Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar en vormen met elkaar de samenleving. De sterke schouders tillen voor de zwakkeren. Hulp bieden aan hulpbehoevenden en een voorbeeld stellen zodat de onderlinge solidariteit wordt gestimuleerd.

Ik geloof in de kracht van samen leven, werken en lief en leed delen. Door samen te doen wat samen kan wil ik vooral gebruik maken van de bestaande kennis en ervaringen van mijn omgeving en mijn collega’s.

Samen zij aan zij om vervolgens voorwaarts mars te gaan.

Ik ben ontzettend trots op mijn achtergrond, mijn opvoeding vanuit thuis en de vorming die ik heb meegekregen door het werken binnen Defensie.

Loyaliteit is niet afhankelijk van je nationaliteit maar van je identiteit. Daardoor ben ik trots op wie ik nu ben. Als beroepsmilitair en veteraan ben ik Defensie dankbaar dat ik heb kunnen leren en mezelf heb kunnen ontwikkelen ten dienste van onze samenleving. Ik kijk met veel trots naar mijn loopbaan maar ik ben vooral trots op de volgende 3 dingen:

1. Ik heb binnen Defensie geleerd om samen te werken met alle lagen en kleuren van de samenleving en ben hierdoor oprecht trots op onze inclusieve samenleving.

2. Ik heb geleerd om daadkrachtig te zijn, op te komen voor anderen, hen te beschermen en mijn verantwoordelijkheid hierin te nemen.

3. Ik heb geleerd om het landsbelang boven het eigen belang te stellen.

Ik ben trots dat ik kan zeggen dat ik, Mustafa Bal, in alle vrijheid met een Turkse achtergrond kan werken aan mijn Nederlandse toekomst. Ik ben een militair, veteraan, moslim en actief lid van het CDA en draag dit vol trots uit.

Mocht ik op 17 maart 2021 niet voldoende voorkeurstemmen halen om namens het CDA in de Tweede Kamer te komen, dan blijf vol trots werkzaam als militair.

Joan-Nunnely

Blijf zoeken naar verbinding!

In de periode dat polarisatie gestalte kreeg in Nederland (2009), werd ik lid van D66. Ik voelde me verantwoordelijk om iets te doen en koos de partij die opkwam voor alle Nederlanders. De partij die mensen zag als individu, niet als onderdeel van een groep. Voor mij als Nederlander, met Marokkaans roots, een belangrijk uitgangspunt. Ik werd politiek actief en ben sinds 2014 gemeenteraadslid in Breda. 

Als vice-fractievoorzitter heb ik mij het lokale politieke handwerk eigen gemaakt. Zowel in een oppositie- als coalitie rol. Daarnaast bekleed ik in de gemeenteraad de functie van commissie voorzitter en plaatsvervangend raadsvoorzitter. Schaken op meerdere borden is mijn kracht. 

Nu ben ik klaar voor de volgende stap. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat het Tweede Kamerlidmaatschap een missie is die ik wil vervullen. Samen met het nieuwe D66 team wil ik me inzetten voor een duurzamer, veiliger en inclusiever Nederland. Mijn expertise op lokaal niveau ligt op het gebied van stedelijke (wijk)ontwikkeling, wonen en energietransitie. Andere onderwerpen waar ik veel energie in steek zijn veiligheid en onderwijs. In Breda bracht ik deze thema’s samen in mijn integrale actieplan voor een duurzaam, veiliger en leefbaarder BredaNoord. 

Door mijn achtergrond en karakter weet ik brede, diverse groepen aan te spreken die niet perse in ons ‘D66 profiel’ passen. Met hen in gesprek gaan geeft mij energie! 

Zoals Sigrid Kaag verwoordde: “Wie idealen heeft moet verantwoordelijkheid nemen.” Dat deed ik door lid te worden, lokaal actief te worden en dat doe ik nu door me te kandideren voor Kamerlid 

Joan-Nunnely

Als moeder houd ik altijd nu en de toekomst voor ogen. Ook het verantwoordelijkheid willen dragen is daar onderdeel van. Als Tweede Kamerlid wil ik het verschil maken door circulaire economie gestalte te geven.

Waarbij we de aarde niet uitputten, waarbij we mensen in staat stellen deel te nemen. Waarbij immateriële waarden worden vertaald in geld, waardoor lusten en lasten eerlijker over de maatschappij worden verdeeld, zoals bij de CO2-heffing.

Circulaire economie heeft grote raakvlakken met mijn ambitie om het belang van diversiteit en inclusie te vergroten en te borgen in de inrichting van ons land. En onder diversiteit en inclusie versta ik diversiteit in ras, geslacht, seksuele voorkeur, generatie, levensfase of levensstijl omdat ik vind dat elk mens gelijkwaardig is en gelijk behandeld moet worden.

Als registeraccountant zie ik de waarde van heldere kaders en regels die voor iedereen gelden en haar waarde behouden wanneer deze worden voorgeleefd en gehandhaafd. Ik bouw aan de juiste kaders wanneer diversiteit en inclusie gemeengoed zijn en mensen in staat stelt hun eigen leven, als onderdeel van de samenleving, in te richten.

Een andere voor mij belangrijke pijler is het bijdragen aan duurzame mobiliteit. Het beschikbaar maken voor al onze inwoners en het verbinden van Noord-Nederland met de regio randstad en Noord-Europa. Hierop inzetten draagt bij aan de circulaire economie en de leefbaarheid en brede welvaart van de drie genoemde regio’s.

Joan-Nunnely

Jaap Jonkers – CDA #27

Mijn naam is Jaap en kansen geven kan. Als baby lag ik niet in een gespreid bedje. Ik ben te vondeling gelegd bij een katholiek weeshuis in La Paz, Bolivia. Ik ben dankbaar dat ik niet hoefde op te groeien tot schoenpoetser in de straten van La Paz maar via adoptie terecht kwam in een liefdevol gezin in Hardenberg. Omdat het lot mij gunstig was gezind, zie ik het helpen van anderen en het doorgeven van kansen als mijn verantwoordelijkheid. Daarom heb ik mij gekandideerd als volksvertegenwoordiger namens het CDA.

 Al 15 jaar werk ik samen met studenten om ondernemerschap te stimuleren, armoede te verlichten en de natuur te beschermen. Dit doen wij via microfinancieringsprojecten in Bolivia, Zambia, Tanzania, Cambodja en voorheen Madagaskar en Maleisië. Daarnaast heb ik als reserve officier bij de Koninklijke Landmacht geholpen bij wederopbouwprojecten in conflictgebieden. Door deze ervaringen besefte ik dat ik op mijn best ben in dienst van de samenleving.

 Als Kamerlid wil ik werken aan een samenleving waarin wij niet in competitie zijn met elkaar maar samen de verantwoordelijkheid nemen de grote uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Daartoe reken ik toenemende armoede als gevolg van de coronacrisis en het klimaat. Ik ga voor een Nederland met meer solidariteit tussen bevolkingsgroepen, meer kansengelijkheid en aansprekende klimaatdoelen. Ik hoop dat jij mij daarbij wil helpen.

Joan-Nunnely

Een maatschappij is naar mijn mening pas geslaagd als iedereen mee kan doen. Als iedereen gelijke kansen krijgt en als we oog hebben voor mensen die het zwaar(der) hebben. Geen individualistische ratrace, maar omkijken naar elkaar en elkaar helpen.

Als 17-jarige ging ik Psychologie studeren in Groningen. Dat was het moment waarop ik politiek actief ben geworden. Ik wilde mijn steentje bijdragen aan die eerlijke maatschappij waar ik vanaf mijn 14e al over droomde. Een maatschappij waarin geen ruimte is voor discriminatie of achterstelling op welke grond dan ook. Want achterstelling en discriminatie, dat is er helaas nog genoeg in Nederland.

Als kind van een Afro-Amerikaanse vader en Nederlandse moeder heb ik dit zelf aan den lijve ondervonden en helaas zijn er talloze medelanders die te maken hebben met discriminatie, om wat voor reden dan ook.

Gelukkig is er momenteel een flinke bewustwording gaande op dit gebied. Er is echter ook nog veel te verbeteren, en dat is dan ook waar ik voor wil strijden in de politiek; een samenleving waarin absoluut geen ruimte voor discriminatie is. De politiek heeft daar wel degelijk een belangrijke rol in, ook al beweren sommige partijen van niet.

Maar, hoe kunnen wij vanuit de politiek strijden voor een inclusieve samenleving als ons parlement, het geheel aan volksvertegenwoordigers, niet eens inclusief is? Teveel mensen zien zichzelf niet vertegenwoordigt in het parlement, en het is tijd dat hier verandering in komt!

Als Statenlid in Groningen maak ik mij hard voor diversiteit en inclusie; een provincie waarin iedereen zich thuis voelt en waarin iedereen geaccepteerd wordt. We zorgen ervoor dat er aandacht wordt geschonken aan dit onderwerp, dat er bewustwording wordt gecreëerd. Zo heb ik samen met de fractiegenote met wie ik deze portefeuille deel, ervoor gezorgd dat de provincie Groningen vanaf nu jaarlijks stil staat bij de Dag tegen Racisme en Discriminatie, middels educatie en andere initiatieven. Ook blijven we kritische vragen stellen en strijden voor beleidsmatige verandering, waar mogelijk. We zijn en blijven veel in contact met onze achterban. Inwoners, initiatiefnemers op het gebied van inclusie, organisaties als Meldpunt Discriminatie Groningen; als volksvertegenwoordiger is het essentieel om hun stem te horen en iedereen te vertegenwoordigen die zich niet gehoord of gezien voelt. De politiek kan en mag niet meer om inclusiviteit heen, het is tijd dat het tij keert!

Joan-Nunnely

Nilüfer Gündogan – Volt #2

Op 6 juni 1977 is Nilüfer geboren in het oosten van Turkije. Op jonge leeftijd is zij samen met haar familie naar Nederland gekomen, waar ze opgroeide in het Limburgse Weert. Nederland heeft haar als dochter van Turkse gastarbeiders veel kansen gegeven. Bij haar politieke denken en doen is zij zich te allen tijden bewust van de grote waarde die diezelfde kansen hebben voor zowel de toekomstige generatie als nieuwe Nederlanders. Dit uit zich voornamelijk in haar passie voor een rechtvaardige economie, een eerlijker belastingstelsel en een openlijk toegankelijk onderwijssysteem voor iedereen.

Nilüfer is niet bang om leiderschap te tonen en om haar principes te verdedigen. Zij is daarbij tegendraads waar nodig. In de huidige Nederlandse politiek vindt zij dat er te veel beslissingen worden genomen uit angst voor de kiezer. Dit gaat zelfs zo ver dat principes door de huidige coalitie te snel aan de kant worden geschoven; het drama rond de vluchtelingenkinderen van Moria is daar een jammerlijk voorbeeld van. Tegelijkertijd verschuift de politiek, wederom uit angst voor de kiezer, steeds verder naar rechts. Nilüfer vindt dit politiek van de vorige eeuw en maakt zich hard voor een nieuwe generatie in de politiek die wél leiderschap durft te tonen en daarmee de kiezer wil inspireren.

Een echte sociaal-liberaal, die naast uit ideologische redenen ook uit puur pragmatisme en een diepe liefde voor de liberale democratie en maatschappij het belang van de EU en een rechtvaardige samenleving inziet. Nilüfer erkent de waarde van de EU en de kernpositie die Nederland daarin moet vervullen. Grensoverschrijdende problemen zoals o.a. het falende migratiebeleid, de klimaatcrisis, digitale veiligheid en bedreigingen voor de liberale democratie vanuit het buitenland kunnen alleen met onze Europese partners opgelost worden. Nilüfer ziet in dat wij het ons niet kunnen veroorloven om op deze onderwerpen met een inwaartse blik puur op ons eigen land te focussen, als wij onze manier van leven willen waarborgen en doorgeven aan de volgende generatie.

Als nummer twee van de enige écht Europese partij in het huidige politieke landschap brengt zij een nieuw, radicaal positief geluid met zich mee. Het is tijd dat de Nederlandse politiek haar verantwoordelijkheid neemt en Nilüfer staat vooraan in de rij om die verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Joan-Nunnely

Nathalie Nede – Christenunie #43

Ik heb van huis uit meegekregen dat je alles kan worden wat je maar wil. En dat geloof ik nog steeds. Maar ik ben er wel achter gekomen dat het als vrouw van kleur soms extra moeilijk is. Ik wil me inzetten om het voor de generaties na mij makkelijker te maken. Zodat zij in een samenleving kunnen opgroeien waarin zij gelijkwaardig zullen zijn.

Er zijn weinig rolmodellen van kleur en hoe kun je iets worden wat je niet kent? Daarom is het belangrijk dat er voorbeelden zijn van mensen van kleur in allerlei beroepsgroepen en functies, zodat kinderen weten dat zij alles kunnen worden wat ze maar willen. Helaas zien we in ons land nog te weinig mensen van kleur in hoge posities of in de politiek. Dat is jammer, omdat inclusie verrijkt. Deze inclusie brengt meer diverse en creatievere oplossingen. Daarnaast vergroot het de talentenpool. Daarom is nodig dat we meer representatie in alle sectoren hebben. Daarmee bieden we een breder perspectief aan jonge mensen van kleur. Dat is de reden dat ik mij verkiesbaar stel. Zodat meer mensen van kleur dit zullen gaan doen, omdat ze zien dat het kan. Ik draag op deze manier een steentje bij. Iedereen kan dat doen, op zijn of haar eigen manier, maar vooral ook door te gaan stemmen. Laten we elkaar in onze kracht zetten, elkaar steunen en elkaar helpen. Want alleen samen kunnen we de maatschappij veranderen.

Ik vind het belangrijk dat we een maatschappij creëren waarin we aandacht hebben voor mensen. Een maatschappij die niet draait om geld en macht, maar een maatschappij die draait om mensen. Dat is ook de reden dat ik voor de ChristenUnie heb gekozen. De ChristenUnie heeft namelijk aandacht voor wat echt telt. Zo willen wij bijvoorbeeld een betere balans tussen werk en privé. Meer aandacht voor het gezin en mantelzorg. De ChristenUnie zet zich in voor gelijkwaardigheid, want alle mensen zijn waardevol. Een samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn en je kan worden wat je wil.

 

Joan-Nunnely

Melody Deldjou Fard – GroenLinks #36

“Van Iran naar Heerlen, Utrecht en het Binnenhof”
“De stem van vluchtelingen, dat mag niet ontbreken in onze Tweedekamer.”

Melody werd geboren in Teheran, vlak voor de Golfoorlog. Op haar 15e vluchtte ze naar Nederland. Opgroeiend in een achterstandswijk van Heerlen, leerde ze zichzelf Nederlands via ondertiteling van de soapserie “The Bold and the Beautiful”. Later verhuisde ze naar de bruisende studentenstad Utrecht.

Een studie aan de Hogeschool voor de Kunsten cum laude afronden leidde Melody niet naar een vaste baan. Ze werd zzp’er en ging daarnaast bij een receptie werken om rond te komen.

Na veel vallen en opstaan, kwam in 2017 eindelijk een kans waardoor meer deuren opengingen.
Dankzij het Ministerie OCW deed ze mee aan een leiderschapsopleiding (Bestuurs-en Organisatiewetenschappen aan de UU). Als creatief persoon was ze altijd al maatschappelijk betrokken (kunst/social design), maar vooral beeldend en vanuit de zijlijn agenderend. Deze opleiding gaf haar de nodige kennis over beleid, waardoor ze vol kracht de politieke arena in durfde te stappen.

Ze meldde zich bij GroenLinks en kwam op plek 5 van de kandidatenlijst voor de gemeenteraad van Utrecht terecht. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was Melody ook campagneleider van GroenLinks Utrecht.
Ze voelt zich nog steeds supertrots op de mooie, historische resultaten die het team van GroenLinks Utrecht heeft weten te behalen.

Melody’s verhaal is er een van vallen en opstaan, van strijdbaarheid, daadkracht, hoop, en optimisme.

Als volksvertegenwoordiger zet Melody zich enthousiast in voor een samenleving waarin iedereen gezien en gehoord wordt, en waar eerlijke kansen zijn voor ons allemaal.

In Utrecht heeft Melody tot op heden vele lokale politieke successen geboekt op onderwerpen zoals rechten en positie van vrouwen, aandacht voor de positie van zwarte, bi-culturele, en vluchtelingenvrouwen, aandacht voor de positie van mbo-studenten en stagediscriminatie, en aandacht voor de arbeidspositie van culturele makers en freelancers.
Door haar inzet krijgt Utrecht na de Black Lives Matter-demonstraties een eigen Slavernijmonument en zullen de 150-jarige afschaffing van het slavernijverleden en Ketikoti in 2023 in Utrecht stadsbreed gevierd worden.
Ook is Utrecht een van de eerste steden die is begonnen met de aanpak van mbo-stagediscriminatie.

Melody is vastberaden op deze onderwerpen nog breder door te pakken in de landelijke politiek.
Sinds dit jaar is Melody voor GroenLinks kandidaat voor de Tweede Kamer. En is een van de weinig kandidaten met een vluchtelingen achtergrond.
“In de politiek heb ik een missie: ik wil ervoor zorgen dat alle ongehoorde stemmen gehoord worden, omdat ze ertoe doen. Vernieuwing, feminisme en vrouwelijk leiderschap, vluchtelingen en integratie, nieuwe perspectieven en creatieve oplossingen, cultuursector, groene economie, en gelijke kansen voor iedereen. Daar sta ik voor!”

Joan-Nunnely

Simone Richardson – VVD #47

Nederland is een prachtig land waar vele culturen samenkomen en waar we in vrijheid kunnen leven. Een land dat je de kansen biedt om je eigen leven te leiden, waar je mag zijn wie je bent en worden wie je wilt zijn. Ook al is dat niet altijd even vanzelfsprekend en gemakkelijk, weet ik uit eigen ervaring.

 Mijn naam is Simone Richardson. Ik ben geboren in Heerlen, opgegroeid in Hengelo (Overijssel) in een gezin met een Antilliaanse vader, Nederlandse moeder en twee zusjes. Hoewel de financiële middelen beperkt waren, werden wij erg gestimuleerd een goede opleiding te volgen zodat we zoveel mogelijk op onze eigen benen konden staan.

De liefde voor sport en bewegen nam ik over van mijn beide ouders. Ik ben opgegroeid tussen de lijnen van de volleybal en atletiek. Sport is altijd mijn passie gebleven. Inmiddels werk ik meer dan 30 jaar in de sportsector als coach, vrijwilliger, directeur, bestuurder en de laatste jaren als zelfstandig ondernemer. Leidde sportorganisaties en evenementen als de Amsterdam Marathon, de Giro d’Italia start in Gelderland en EK Vrouwen Voetbal. Op dit moment werk ik als procesbegeleider Regionaal Preventieakkoord voor de Kop van Noord-Holland. En vanaf half februari werk ik weer aan EURO 2020 in speelstad Amsterdam. Ik kijk verder dan alleen sport. Ik zie welke positieve gevolgen sport (en bewegen) heeft op de fysieke en de mentale gezondheid van een persoon en op de maatschappij.

Sport heeft mij veel gegeven. Sport betekent winnen & verliezen, samenwerken en ergens helemaal voor gaan. Daarvoor groeit het zelfvertrouwen en ontstaan vriendschappen. Bij mij heeft het ook mijn maatschappelijke carrière bepaald. Daarom vind ik het belangrijk om iets terug te doen. Enerzijds door mij vol in te blijven zetten voor sport-, culturele- en maatschappelijke organisaties. Anderzijds door jongeren te steunen en coachen in hun zoektocht naar hun maatschappelijke carrière. Ik hoop hen te motiveren in het creëren en pakken van eigen kansen voor verdere ontwikkeling en groei. Zij blijven daar zelf verantwoordelijk voor. En tegelijkertijd verdien je een steuntje in de rug als dat nodig is, zoals ik dat zelf heb ervaren. Dat is waarom de VVD goed bij mij past.

Maar ik wil meer doen, meer terug doen. Juist nu, in deze coronatijd, waarin een goede gezondheid, fit zijn, zo belangrijk is. Ik wil mij inzetten voor een gezonde samenleving. En ik wil mij ook blijven inzetten voor de jeugd, onze toekomst, door het belang van excellent onderwijs voor iedereen te onderstrepen en hen steun te bieden waar nodig. In de Tweede Kamer, de plek waar de keuzes gemaakt worden, wil ik mij vanuit de VVD daar in de volle breedte voor inzetten.

Joan-Nunnely

Mikal Tseggai – PvdA #17

Mijn naam is Mikal Tseggai en ik ben fractievoorzitter voor de PvdA in Den Haag. Ik ben geboren en opgegroeid in Haarlem en verhuisde op mijn achttiende voor mijn studie naar Den Haag. Tijdens mijn studie werkte ik bij de Universiteit Leiden, bij een weekendschool in de Haagse wijk Transvaal en als tolk voor Eritrese vluchtelingen.

In de gemeenteraad houd ik mij bezig met ruimtelijke ordening, onderwijs, integratie en veiligheid. In Den Haag heb ik mij onder andere ingezet voor toegankelijke huiswerkbegeleiding voor Haagse kinderen, de realisatie van een slavernijmonument en de afschaffing van Zwarte Piet. Als gemeenteraadslid vind ik het belangrijk om de verbinding te zoeken tussen verschillende groepen in Den Haag en om mij in te zetten voor gelijke kansen voor iedereen in de stad.

Naast mijn werk in de gemeenteraad volg ik de master Development Studies aan het Institute of Social Studies. Ook geef ik trainingen voor zowel Critical Mass, een stichting die bewustzijn creëert over uitsluiting en discriminatie in de samenleving als de Foundation Max van der Stoel, de internationale stichting van de PvdA.

Ik geloof in een samenleving waarin iedereen een eerlijke kans krijgt. Dat we mensen die het moeilijk hebben vooruit helpen. Dat we daar met zijn allen een succes van kunnen maken. Maar die samenleving waar ik in geloof is voor veel mensen helaas nog geen werkelijkheid. Dat maakt me boos. En daarom wil ik de Tweede Kamer in. Het is tijd voor verandering. Het is tijd om te knokken voor meer kansengelijkheid in het onderwijs, zodat ieder kind zijn of haar dromen na kan jagen. Voor meer betaalbare woningen, zodat ook jongvolwassenen een kans hebben op de woningmarkt. Tijd om te knokken voor een samenleving met gelijke kansen op de arbeidsmarkt, waarin we opkomen voor flexwerkers en discriminatie bestrijden. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Na mij drie jaar ingezet te hebben als raadslid in Den Haag, wil ik de strijd voor een eerlijker Nederland nu voortzetten in de Tweede Kamer.

Joan-Nunnely

Fatihya Abdi – PvdA #30

“Vol strijdlust en enthousiasme zet Fatihya Abdi (1991) zich in voor een eerlijk, groen en solidair Nederland. Fatihya is geboren in Wageningen als de dochter van politiek vluchtelingen uit Somalië. Ze bracht haar jeugd door in Smitsveen, Soest, in een liefdevolle buurt met grote verschillen. Een plek waar het moeilijk was om hardop te dromen. Deze buurt vormde Fatihya’s wereldbeeld en idealen.

Op haar 18e besloot Fatihya lid te worden van de PvdA omdat ze zich niet wilde neerleggen bij de realiteit van haar wijk. Ze wilde zich hard maken voor een Nederland waar iedereen de kans krijgt om zijn of haar leven vorm te geven. Een land waarin we echt naar elkaar omkijken.

Fatihya heeft Politicologie en Internationale Betrekkingen gestudeerd en is nu senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ze houdt zich o.a. bezig met Europese vraagstukken. Hiervoor werkte Fatihya als consultant in Londen. Eerder werkte ze als freelancer bij de VPRO en heeft ze verschillende opdrachten gedaan voor o.a. de gemeente Amsterdam, Critical Mass, Oxfam Novib en de PvdA.

Joan-Nunnely

Don Ceder – ChristenUnie #4

Don Ceder (1989) is advocaat, spreker en gemeenteraadslid in Amsterdam. Hij is door zakenblad Forbes geselecteerd voor de ’30 under 30 Europe’ lijst vanwege zijn innovatieve inzet op het gebied van schulden en armoede.

Zijn bijdrage aan het versterken van de rechtspositie van consumenten leverde Ceder in 2014 een nominatie voor Amsterdammer van het jaar op. Op zijn 25ste opende hij het advocatenkantoor Ceder Advocatuur en richtte zich op het bijstaan van clienten die te maken hebben met onrechtmatige kosten en schulden. In 2019 werd hij vanwege zijn werkzaamheden genomineerd voor een Gouden Zandloper award. 

Ceder is momenteel namens de ChristenUnie fractievoorzitter in de Amsterdamse gemeenteraad. Hij is tevens lid van de Raad van Toezicht bij het Fonds voor cultuurparticipatie en Stichting Tear en lid van de Adviesraad van de Vrije Universiteit Amsterdam.

In zijn vrije tijd is Don actief als DJ.

Joan-Nunnely

Efraïm Hart – ChristenUnie #18

In een tijd van polarisatie en veel aandacht voor verschillen, zie ik in de ChristenUnie de verbindende partij die nodig is om de samenleving weer samen te brengen. We zijn een betrouwbare partner en zien de problematiek in de maatschappij. We tonen moed door op te komen voor kwetsbaren en door mensen in hun kracht te zetten. Waar mijn hart als arts in de politiek sneller van gaat kloppen is aandacht voor de zorg, specifiek het tegengaan van gezondheidsverschillen, forse inzet op preventie en goede gezondheid,  steun voor mantelzorgers en het weghalen van financiële barrières door bijvoorbeeld de tolkenvergoeding en anticonceptie in het basispakket.

Joan-Nunnely

Nancy Rijssel – NIDA #10

Ik ben een 50 jarige, oprechte, gedreven, gepassioneerde, onderzoekende, analyserende, strijdende Surinaamse vrouw, moeder en partner. 

Mijn carrière begon bij het GAK, daarna 5 jaar gewerkt bij een deurwaarderskantoor en vervolgens 19 jaar bij een creditcardbedrijf. 
Bij het laatste bedrijf veel skills ontwikkelt, van processen,  projecten tot verbetertrajecten. 

Stichting YALC (Young Adult Life Coaching) heb ik 2017 opgericht nadat mijn dochter van nu 22 jaar (toen 16) ernstig ziek werd. Ik merkte dat ik in veel gevallen niet mijn moeder rol kon blijven doen en af en toe ook de professional moest zijn om de belangen van mijn dochter te behartigen. De jongeren/jongvolwassenen die ik ondersteun, begeleid en coach bevinden zich in diverse maatschappelijke problematiek. Om te weten hoe de zorgwereld werkt, ben ik lid geworden van de cliëntenraad van Zorggroep Almere. Vroeger ook in de MR op de scholen van mijn dochters geparticipeerd. Het sociaal domein waarin beleid, wet- en regelgeving de boven toon voeren, werd mijn werkterrein. 

Uit de dagelijkse uitdaging waarmee ik te maken heb, blijkt dat ik de politiek dichterbij moet hebben. Naar de bron toe gaan waar alles ontstaat. 

Ook al heb ik een Rooms Katholieke religie, toch heb ik besloten om aan te sluiten bij een partij met een super divers dna en islamitische inspiraties, wat ook overeenkomt met de 9-leefgebieden van de Stichting. Ik geloof in de kracht van mensen die het goede willen doen en zich daarvoor inzetten en strijden. Samen één familie zijn, is onze gezamenlijke doel.”

Joan-Nunnely

Natasha Mohamed Hoesein  – DENK #4

Natasha Mohamed Hoesein (1976, Paramaribo) is advocaat en raadslid in de gemeente Rotterdam. Als raadslid is zij woordvoerder op portefeuilles zorg, volksgezondheid, energietransitie, duurzaamheid, Haven en Luchthaven.

Zij wil de stem zijn van hen die zich nu niet gehoord voelen. En omkijken naar mensen die steun nodig hebben. Als advocaat deed zij dit voor een client en als Kamerlid wil zij dit doen voor de gehele gemeenschap. Als vrouw wil zij zich inzetten voor gelijk loon en diversiteitsquota. Zij ziet financiele stabiliteit als een van de fundamenten van gelijkwaardigheid.

Een steeds grotere groep mensen wordt slachtoffer van niet doordacht beleid, vaak gevoed en gericht op financiele prikkels. Dit moet veranderen.

Zij wil inzetten om toegang tot het recht te waarborgen, als zij eenmaal in de Tweede kamer is. Dat betekent niet alleen investeren in de sociale advocatuur, maar ook borgen dat een rechtssysteem meer is dan enkel regels en rechtvaardigheid voorop stelt. De verruwing en al dan niet subtiele en/of bewuste uitsluiting in de samenleving moet worden benoemd zodat iedereen gelijkwaardig kan participeren. Nederland is van ons allemaal!

Joan-Nunnely

Elsa van de Loo – NIDA #2

ELSA VAN DE LOO, 32 JAAR, ADVOCAAT, AMSTERDAM
“Mensenrechten zijn een rode lijn geweest in vraagstukken waar ik mij de afgelopen jaren mee heb bezig gehouden. Van toegang tot het recht, godsdienstvrijheid tot non-discriminatie en inclusief onderwijs. In een polariserend klimaat horen mensenrechten te beschermen tegen de waan van de dag. Toch zien we helaas het populisme soms de overhand nemen. Voor mij is het recht een middel tot het uiteindelijke doel, rechtvaardigheid. Als advocaat zie ik hoe groot de impact van de wetten zijn die in de politiek worden gemaakt. Daarom wil ik mijn strijd voor rechtvaardigheid in de politiek voortzetten. Omdat het tijd is voor geloofwaardige politiek, tijd voor NIDA!”

Een steeds grotere groep mensen wordt slachtoffer van niet doordacht beleid, vaak gevoed en gericht op financiele prikkels. Dit moet veranderen.

Zij wil inzetten om toegang tot het recht te waarborgen, als zij eenmaal in de Tweede kamer is. Dat betekent niet alleen investeren in de sociale advocatuur, maar ook borgen dat een rechtssysteem meer is dan enkel regels en rechtvaardigheid voorop stelt. De verruwing en al dan niet subtiele en/of bewuste uitsluiting in de samenleving moet worden benoemd zodat iedereen gelijkwaardig kan participeren. Nederland is van ons allemaal!

Joan-Nunnely

Nurullah Gerdan – NIDA #3

NURULLAH GERDAN, 31 JAAR, STRATEGISCH BELEIDSADVISEUR/VOORMALIG PARTIJVOORZITTER NIDA, BARENDRECHT
“Politiek is te belangrijk om aan anderen over te laten. Daarom heb ik samen met anderen NIDA opgericht. Zeven jaar lang heb ik leiding mogen geven aan deze prachtige partij. Het is eindelijk tijd om deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dit was altijd de grote droom! Met mijn netwerk en ervaring hoop ik hier een belangrijke bijdrage aan te leveren, zodat NIDA in de Kamer komt. Ons unieke geluid en islamitische inspiratie verdient ruimte. Ruimte in de samenleving en ruimte in het parlement. We gaan dit samen doen, als team, als familie. Geloof in je stem!”

Joan-Nunnely

Fatima Aboulouafa – NIDA #4

FATIMA ABOULOUAFA, 51 JAAR, TEAMCHEF NATIONALE POLITIE, DEN HAAG
“Onrechtvaardigheid en ongelijkheid in de maatschappij zijn mijn drijfveren om de politiek in te gaan. Ik zou graag deel willen uitmaken van een beweging om verschillende werelden één te maken. Een wereld waarin een rechtvaardig en verdraagzaam Nederland het primaire doel is. Met Nida kunnen we vanuit dit idealisme een paradigmaverschuiving binnen de politiek en de maatschappij bewerkstelligen. Met mijn kandidatuur wil ik ook dat jonge vrouwen en meisjes zichzelf gaan herkennen in de mensen die zij in de politiek zien.”