Kandidaten van Kleur

about_1


Wilgo Pengel

Waar kunnen we je vinden op het stembiljet?
Rotterdam
Wij Kleurrijk Rotterdam
Lijst 11
Kandidaat 1

Vertel ons iets over jezelf, waarvan jij vindt dat men dat moet weten
Ik kan zeer slecht tegen onrecht en probeer altijd behulpzaam te zijn voor anderen. Uiteindelijk wil ik graag dat iedereen een goed leven kan leiden en ik ben gek op luisterboeken.

 Wat is volgens jou het belang van een initiatief als Kleur de Kamer?
Een bijdrage leveren aan de pluriformiteit van de Nederlandse politiek.

 Wat vind je het leukst aan je gemeente en waarom?
Ondanks de oneerlijke verdeling van de welvaart is Rotterdam een van de mooiste steden ter wereld. De diversiteit en de culturele inhoud, met zijn sfeer, zijn de factoren die Rotterdam zo mooi maakt.

 Wat wil je als eerste veranderen zodra je raadslid bent?
 Ongeacht of ik wel of niet word gekozen, wil ik de mensen van kleur laten zien dat politiek belangrijk is. Immers…al ben jij niet bezig met politiek de politiek is wel bezig met jou. 

 Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben in je gemeente?
Dat de mensen van kleur meer betrokken willen zijn in de (gemeentelijke) politiek en de ontwikkeling van deze mooie stad. Daarbij wil ik dat alle kinderen elke dag op school een gratis voedselpakket krijgen, ook willen wij dat kinderen naschoolse opvang gratis is. Ook vind ik het zeer belangrijk voor de veiligheid van onze kinderen dat schoolzwemmen weer wordt toegevoegd in het gemeentelijk aanbod.
Rotterdam is, naar mijns inziens, de motor van de Nederlandse economie. Deze positie wordt ingenomen door onze havens, maar alsnog heeft Rotterdam de armste bevolking van Nederland.  Het is dan ook geen verrassing dat het vraagstuk, armoede, hoog op onze agenda staat.

 Waarom zou men juist op jou moeten stemmen?
Omdat wij als politieke partij inzetten op de verbinding tussen mensen en de organisaties. Wij zien dit als een uitdaging en willen ons hiervoor volledig inzetten. Je stad, je wijk en je straat moet leefbaar zijn voor iedereen, ongeacht je afkomst, geloofsovertuiging en/of seksuele geaardheid.

 Waar kunnen we meer informatie over je vinden?(Link naar je website)
https://www.wijkleurrijkrotterdam.nl