De aanvragen voor 31 nieuwe scholen zijn goedgekeurd door minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). Hij meldt aan de Tweede Kamer dat het gaat om 25 basisscholen en zes middelbare scholen.

In een aantal gevallen gaat het om het verzelfstandigen van al bestaande locaties. De nieuwe scholen mogen augustus volgend jaar hun deuren openen. Tien aanvragen zijn afgewezen en het aantal toegelaten nieuwe scholen ligt iets lager dan vorig jaar.

Verbod op beloning

Doorslaggevend voor het besluit of de aanvraag van een school wordt goedgekeurd, zijn de verwachte kwaliteit van het onderwijs en de belangstelling onder ouders en leerlingen. Voor de afgelopen ‘stichtingsronde’ gold voor het eerst het verbod op het uitloven van een beloning voor het afgeven van ouderverklaringen.

Dat mocht eerder wel, maar volgens Wiersma is zo’n beloning “zeer ongewenst” en leidt een belofte om geld te geven automatisch tot een ongeldigverklaring. In de nieuwe procedure is ook de kwaliteitstoets door de Inspectie van het Onderwijs aangescherpt. De Inspectie heeft verschillende negatieve adviezen uitgebracht, bijvoorbeeld als de plannen voor burgerschapsonderwijs niet voldoende waren.