Demissionair staatssecretaris Van der Burg van Justitie vraagt de gemeenten en provincies opnieuw om extra opvangplekken voor asielzoekers. In een brief aan de colleges van burgemeester en wethouders en aan de commissarissen van de koning schrijft hij dat hij voor het einde van het jaar 8400 extra plekken nodig heeft.

Van der Burg noemt daarbij getallen per provincie: Zuid-Holland vraagt hij 1550 plekken, Noord-Holland en Noord-Brabant allebei 1400 en de overige provincies 450 per provincie. Volgens de staatssecretaris lopen Zuid- en Noord-Holland en Noord-Brabant nu ver achter.

Daarnaast verzoekt hij om 16.000 mensen te huisvesten die nu in de asielopvang zitten maar al een vergunning hebben. Hij wil dat zij zo spoedig mogelijk een woning krijgen, uiterlijk voor het eind van het jaar. Snelle huisvesting van deze groep moet ook de druk op de asielopvang verminderen.

Tien reacties op vorige oproep

Twee weken geleden deed Van der Burg een soortgelijk beroep op gemeenten en provincies, alleen ging het toen om acute nood. Volgens de staatssecretaris hebben tien gemeenten aan de oproep gehoor gegeven om op zeer korte termijn opvang te bieden. Vorige week zijn er 500 extra opvangplekken gerealiseerd en deze week komen er nog eens 300 bij.

“Dit heeft er zeer aan bijgedragen dat we de acute nood voor de afgelopen dagen hebben kunnen oplossen, maar duidelijk is dat we op (zeer) korte termijn meer opvangplekken nodig hebben.”

Minder plekken nodig dan verwacht

Van der Burg schrijft dat er minder plekken nodig zijn dan hij in mei nog verwachtte. Desondanks is er volgens hem nu te weinig aanbod van nieuwe opvangplaatsen. “Nu de dagelijkse instroom piekt, in het bijzonder de instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, is het aantal gerealiseerde opvangplekken te laag om alle asielzoekers de komende periode te kunnen opvangen.”

In mei voorzag Van der Burg nog dat er dit jaar behoefte zou zijn aan 77.100 plekken. Volgens de staatssecretaris zijn er nu 61.400 plekken gerealiseerd. Hij denkt er dit jaar daarbovenop dus nog eens 8400 nodig te hebben.