Tijdens het debat over de verkiezingsuitslag en de kabinetsformatie deed VVD-leider Yesilgöz het voorstel om pas op de plaats te maken met de spreidingswet. Ze doet daarvoor een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer.

Yesilgöz kwam met dit voorstel namens PVV, NSC en BBB. De vier partijen willen onderhandelen over een nieuw kabinet. Belangrijk onderwerp daarbij is het inperken van de migratie, en het invoeren van een grote stelselwijziging over de spreiding van asielzoekers past daar niet bij, zo verdedigt Yesilgöz het voorstel. “Er is een nieuwe meerderheid, deze motie straalt dat uit.”

Andere partijen reageren verbijsterd op dit voorstel. “De wet is van uw eigen VVD-staatssecretaris Eric van der Burg, wat een streek zeg”, zei PvdD-leider Ouwehand.

D66-leider Jetten hield Yesilgöz voor dat zij ook nog demissionair minister van Justitie is. “U en ik zitten in het demissionaire kabinet. Vrijdag moeten wij dus uw voorstel bespreken. Als D66, CDA en CU dan zeggen: dat gaan we niet doen, welke consequenties verbinden u en de VVD daar dan aan?”

Politiek onzuiver

Ook andere fractievoorzitters vinden de oproep van de vier onderhandelende partijen een slecht idee en politiek onzuiver. Dit omdat de vorige Tweede Kamer de wet al heeft goedgekeurd en de Eerste Kamer er nu over moet beslissen. Die wil er op 18 en 19 december over debatteren.

De SGP, CDA, ChristenUnie en GL-PvdA roepen Yesilgöz op haar voorstel in te trekken en niet vanuit de Tweede Kamer aan de Eerste Kamer voor te schrijven wat die met wetten moet doen. “Ik schrik hier echt van”, zegt CDA-leider Bontenbal. “Dit kan het hele demissionaire kabinet splitsen.”

Voortgang kabinetsformatie

Later vanavond stemt de Tweede Kamer over verschillende moties die bij het debat werden ingediend. De belangrijkste is die van PVV, VVD, NSC en BBB over de voortgang van de kabinetsformatie onder leiding van Ronald Plasterk.

GL-PvdA-leider Frans Timmermans en Jetten hebben al gezegd daartegen te stemmen. Zij vinden dat er tussentijds verslag moet worden gedaan over hoe de vier partijen willen omgaan met grondrechten en internationale verdragen.

Ook andere partijen willen daar eerst iets over horen voordat de vier partijen over andere onderwerpen gaan praten. Maar PVV, VVD, NSC en BBB hebben een meerderheid in de Kamer en kunnen dus door zoals zij willen.