Gemeenten moeten huurwoningen en nieuwbouwkoopwoningen kunnen toewijzen aan mensen die al in de gemeente wonen, maar bestaande koopwoningen niet. Dat vinden coalitiepartijen VVD en D66, die daarmee een kabinetsvoorstel over het toewijzen van woningen willen aanpassen.

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting kondigde vorig jaar zijn plan aan waarin staat dat de helft van alle koop- en huurwoningen gegund moet kunnen worden aan inwoners. Starters kunnen nu te vaak geen huis vinden in hun eigen woonplaats, vindt de minister.

Ook staat in het wetsvoorstel dat gemeenten voorrang kunnen geven aan mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen. De Tweede kamer debatteert vandaag over het plan. D66 en VVD nemen daar alvast een voorschot op.

Lager bod

“Je hebt dan een koopwoning – waar je hard voor hebt gewerkt – en dan bepaalt een wethouder aan wie je die mag verkopen”, schetst D66-Kamerlid Faissal Boulakjar. “Dat is gewoon niet goed. Het gaat om keuzevrijheid van mensen.”

VVD-Kamerlid Peter de Groot denkt dat het ook invloed kan hebben op de waarde van een huis, omdat het aantal potentiële kopers afneemt. “Mensen gaan dan misschien wel een lager bod uitbrengen. Dat gaat echt veel te ver.”

De Groot laat weten alleen in te stemmen met De Jonges voorstel als zijn amendement het haalt. “Als het niet lukt om de koopwoningen eruit te halen, stemmen wij tegen.” Boulakjar laat nog in het midden wat D66 doet.

Het gaat de twee partijen alleen om bestaande koopwoningen. D66 en VVD hebben geen bezwaar tegen het toewijzen van nieuwbouwkoopwoningen, wat ook in het kabinetsvoorstel staat.

Liberaal individualisme

De twee andere coalitiepartijen ChristenUnie en CDA zijn voorstander van het voorstel zoals De Jonge het heeft ingediend, ook wat betreft het toewijzen van bestaande koopwoningen. CU-Kamerlid Pieter Grinwis noemt het amendement van VVD en D66 “typisch een staaltje liberaal individualisme”.

“Het gaat over het vormen van een gemeenschap”, zegt Grinwis. Gemeenten moeten woningen kunnen toewijzen aan jongeren die er willen blijven wonen, zegt hij. “We moeten het niet alleen overlaten aan een individu die het meeste kan bieden en daarmee de lokalo wegdrukt.”

De huidige huisvestingswet geeft gemeenten nu al de mogelijkheid om de helft van de huurwoningen toe te wijzen aan mensen met een economische of maatschappelijke binding. Van die helft mag dan weer 50 procent voor de eigen inwoners worden gereserveerd.