Het kabinet trekt tot en met 2026 in totaal 8,7 miljard euro extra uit voor de hogere asielinstroom. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die minister Kaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Eerder vandaag werd bekend dat het aantal asielzoekers dit jaar fors stijgt, waarschijnlijk naar 70.000.

Daarnaast zijn er veel andere grote uitgaven, stelt Kaag in haar overzicht van de aanpassingen op de lopende begroting. Zo stelt het kabinet de komende jaren ruim 13,5 miljard extra beschikbaar voor de ‘ereschuld’ aan Groningen en komt er 1,3 miljard voor de hersteloperatie in de Toeslagenaffaire.

Verder is bijvoorbeeld besloten dat zorgmedewerkers die in de eerste coronagolf long covid hebben opgelopen en daardoor arbeidsongeschikt zijn geraakt, een bedrag van 15.000 euro per persoon kunnen krijgen.

Ook de oplopende rentekosten en “de ingrijpende gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben gezorgd voor tegenvallers op de begroting”, aldus Kaag. “Zo heeft het kabinet een prijsplafond ingesteld om het effect van de hoge energieprijzen te dempen. Daarnaast ondersteunt het Oekraïne, dat nog steeds wordt geconfronteerd met een vreselijke oorlog.”

Verkeersboetes 10 procent omhoog

De tegenvallers worden voor het grootste deel gecompenseerd door meevallers, stelt de minister van Financi ën. Zo wordt het plan om de kinderopvang bijna gratis te maken twee jaar uitgesteld en worden alle verkeers- en bestuurlijke boetes 10 procent hoger.

Bijna alle departementen moeten wel iets inleveren. Defensie wordt hierbij ontzien vanwege de oorlog in Oekraïne en de verplichtingen in de richting van het NAVO-bondgenootschap.

Door alle grote overheidsuitgaven loopt het begrotingstekort op. Het zal in de jaren tot en met 2027 rond de 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) schommelen, het maximum volgens de Europese begrotingsregels.

Bij ongewijzigd beleid loopt het begrotingstekort in 2028 op naar 3,5 procent.