Kandidaten van Kleur

Joan-Nunnely

Nilüfer Gündogan – Volt #2

Op 6 juni 1977 is Nilüfer geboren in het oosten van Turkije. Op jonge leeftijd is zij samen met haar familie naar Nederland gekomen, waar ze opgroeide in het Limburgse Weert. Nederland heeft haar als dochter van Turkse gastarbeiders veel kansen gegeven. Bij haar politieke denken en doen is zij zich te allen tijden bewust van de grote waarde die diezelfde kansen hebben voor zowel de toekomstige generatie als nieuwe Nederlanders. Dit uit zich voornamelijk in haar passie voor een rechtvaardige economie, een eerlijker belastingstelsel en een openlijk toegankelijk onderwijssysteem voor iedereen.

Nilüfer is niet bang om leiderschap te tonen en om haar principes te verdedigen. Zij is daarbij tegendraads waar nodig. In de huidige Nederlandse politiek vindt zij dat er te veel beslissingen worden genomen uit angst voor de kiezer. Dit gaat zelfs zo ver dat principes door de huidige coalitie te snel aan de kant worden geschoven; het drama rond de vluchtelingenkinderen van Moria is daar een jammerlijk voorbeeld van. Tegelijkertijd verschuift de politiek, wederom uit angst voor de kiezer, steeds verder naar rechts. Nilüfer vindt dit politiek van de vorige eeuw en maakt zich hard voor een nieuwe generatie in de politiek die wél leiderschap durft te tonen en daarmee de kiezer wil inspireren.

Een echte sociaal-liberaal, die naast uit ideologische redenen ook uit puur pragmatisme en een diepe liefde voor de liberale democratie en maatschappij het belang van de EU en een rechtvaardige samenleving inziet. Nilüfer erkent de waarde van de EU en de kernpositie die Nederland daarin moet vervullen. Grensoverschrijdende problemen zoals o.a. het falende migratiebeleid, de klimaatcrisis, digitale veiligheid en bedreigingen voor de liberale democratie vanuit het buitenland kunnen alleen met onze Europese partners opgelost worden. Nilüfer ziet in dat wij het ons niet kunnen veroorloven om op deze onderwerpen met een inwaartse blik puur op ons eigen land te focussen, als wij onze manier van leven willen waarborgen en doorgeven aan de volgende generatie.

Als nummer twee van de enige écht Europese partij in het huidige politieke landschap brengt zij een nieuw, radicaal positief geluid met zich mee. Het is tijd dat de Nederlandse politiek haar verantwoordelijkheid neemt en Nilüfer staat vooraan in de rij om die verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Joan-Nunnely

Jeroen Koendjbiharie – Volt #23

Ik ben 28 jaar geleden geboren in ‘s-Hertogenbosch, waar ik ook ben opgegroeid. Voor mijn studie heb ik drie jaar in Delft gewoond en daarna twee jaar in Zweden. Sinds 2015 woon ik in Wageningen, waar ik begin 2020 ben gepromoveerd aan de Universiteit van Wageningen, als Microbioloog. Momenteel werk ik hier in het Laboratorium voor Microbiologie. In Wageningen ben ik ook betrokken bij de organisatie van het maandelijkse Science Café Wageningen, waar we meestal twee wetenschappers de kans geven een bepaald onderwerp vanuit hun eigen expertise te belichten.

Ik ben van nature erg nieuwsgierig en wil graag een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Dit is waarom ik de wetenschap ben ingegaan; het uitoefenen van een ander soort baan kan ik me ook eigenlijk niet voorstellen. Echter ben ik me ook steeds beter gaan realiseren dat veel van de grote problemen waar we als samenleving tegenaan lopen vooral politieke problemen zijn. Problemen die we kunnen oplossen door collectief de juiste besluiten te nemen. En klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zijn zulke gigantische en acute problemen dat ik het aan mezelf eigenlijk niet meer kon verantwoorden om niet actief bij te dragen aan het vinden – en nemen – van de juiste besluiten.

Volt als progressieve pan-Europese partij, ontstaan uit een grassroots-beweging, is wat mij betreft de juiste weg voorwaarts, door weer een langetermijnvisie te kunnen brengen in de Nederlandse politiek; een eerlijker verhaal over de EU te vertellen; en heel Europa groener, socialer, én democratischer maken. Want veel van de uitdagingen waar we voor staan houden niet op aan de Nederlandse grens: we zullen deze dus ook samen moeten oplossen.

Ik zal mij in het bijzonder hard maken voor democratische vernieuwing, omdat ik ervan overtuigd ben dat we meer besluitvorming van onderop nodig hebben om draagkracht te krijgen voor de ingrijpende transitie naar een duurzame samenleving.

Op 6 juni 1977 is Nilüfer geboren in het oosten van Turkije. Op jonge leeftijd is zij samen met haar familie naar Nederland gekomen, waar ze opgroeide in het Limburgse Weert. Nederland heeft haar als dochter van Turkse gastarbeiders veel kansen gegeven. Bij haar politieke denken en doen is zij zich te allen tijden bewust van de grote waarde die diezelfde kansen hebben voor zowel de toekomstige generatie als nieuwe Nederlanders. Dit uit zich voornamelijk in haar passie voor een rechtvaardige economie, een eerlijker belastingstelsel en een openlijk toegankelijk onderwijssysteem voor iedereen.

Nilüfer is niet bang om leiderschap te tonen en om haar principes te verdedigen. Zij is daarbij tegendraads waar nodig. In de huidige Nederlandse politiek vindt zij dat er te veel beslissingen worden genomen uit angst voor de kiezer. Dit gaat zelfs zo ver dat principes door de huidige coalitie te snel aan de kant worden geschoven; het drama rond de vluchtelingenkinderen van Moria is daar een jammerlijk voorbeeld van. Tegelijkertijd verschuift de politiek, wederom uit angst voor de kiezer, steeds verder naar rechts. Nilüfer vindt dit politiek van de vorige eeuw en maakt zich hard voor een nieuwe generatie in de politiek die wél leiderschap durft te tonen en daarmee de kiezer wil inspireren.

Een echte sociaal-liberaal, die naast uit ideologische redenen ook uit puur pragmatisme en een diepe liefde voor de liberale democratie en maatschappij het belang van de EU en een rechtvaardige samenleving inziet. Nilüfer erkent de waarde van de EU en de kernpositie die Nederland daarin moet vervullen. Grensoverschrijdende problemen zoals o.a. het falende migratiebeleid, de klimaatcrisis, digitale veiligheid en bedreigingen voor de liberale democratie vanuit het buitenland kunnen alleen met onze Europese partners opgelost worden. Nilüfer ziet in dat wij het ons niet kunnen veroorloven om op deze onderwerpen met een inwaartse blik puur op ons eigen land te focussen, als wij onze manier van leven willen waarborgen en doorgeven aan de volgende generatie.

Als nummer twee van de enige écht Europese partij in het huidige politieke landschap brengt zij een nieuw, radicaal positief geluid met zich mee. Het is tijd dat de Nederlandse politiek haar verantwoordelijkheid neemt en Nilüfer staat vooraan in de rij om die verantwoordelijkheid op zich te nemen.