Visie Ontwikkeling

Tijdens deze workshop leert een politicus concreet hoe hij of zij een heldere visie kan ontwikkelen voor de toekomst en hoe hij of zij deze visie kan vertalen naar concrete actieplannen. Hieronder volgen enkele concrete leerdoelen:

Het onderzoeken van persoonlijke waarden en ideeën die relevant zijn voor het ontwikkelen van een visie.
Het identificeren van belangrijke uitdagingen en kansen voor de samenleving in de komende jaren en het vertalen hiervan naar politieke prioriteiten.
Het formuleren van concrete en meetbare doelen die bijdragen aan de realisatie van de visie.
Het ontwikkelen van een strategie om de doelen te bereiken, inclusief een tijdslijn, verantwoordelijkheden en middelen die nodig zijn.
Het presenteren van het actieplan aan anderen en het verkrijgen van feedback en input van andere politici.
Het opbouwen van een netwerk van gelijkgestemde politici en het verkennen van mogelijke samenwerkingen om de visie te realiseren.
In het algemeen leert een politicus tijdens deze workshop hoe hij of zij een meer gestructureerde en effectieve aanpak kan hanteren bij het ontwikkelen van een visie en het formuleren van actieplannen die bijdragen aan het realiseren van deze visie.