Het langverwachte verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract (NSC) heet Tijd voor herstel. Bij de presentatie zei partijleider Pieter Omtzigt dat het bestuur in Nederland niet heeft gefunctioneerd en dat dit grote problemen heeft veroorzaakt als de toeslagenaffaire en de bevingschade in Groningen. Hij wil dat veranderen.

“Het allerbelangrijkste is het herstel van de bestuurlijke ordening in Nederland”, zei Omtzigt. Als daar niets verandert, blijven er problemen ontstaan, denkt hij. Daarom wil NSC onder meer dat er een grondwettelijk hof komt, waar mensen kunnen laten toetsen of hun grondrechten zijn geschonden.

Verder wil hij dat er een regionaal kiesstelsel komt, net als een wet op het Rijkstoezicht. Ook moeten klokkenluiders beter worden beschermd.

Het verkiezingsprogramma van de nieuwe partij, die het goed doet in de peilingen, staat vanaf 11.00 uur op de website van NSC. Het telt honderd pagina’s.

Het eerste deel gaat over bestuurlijke vernieuwing. Het tweede deel gaat over bestaanszekerheid en het bestrijden van voedselarmoede. Daarna komt het deel over migratie en ten slotte wil de partij zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn. Niet alleen door flink meer woningen te bouwen, maar bijvoorbeeld ook door het aanpakken van een belastingkorting voor expats die meer voor een woning kunnen betalen dan anderen.