De enquêtecommissie uit de Tweede Kamer die onderzoek doet naar het fraudebeleid begint in september met de openbare verhoren. De commissie maakte vandaag verder bekend dat ook VVD en CDA weer in de commissie zijn vertegenwoordigd.

In de enquête wordt onderzocht hoe de overheid fraude bestrijdt en wat er in de dienstverlening aan burgers is misgegaan. Directe aanleiding voor de enquête zijn de parlementaire onderzoeken naar de toeslagenaffaire en naar het functioneren van organisaties als het UWV en het CBR.

Het was eerst de bedoeling dat de verhoren al in februari zouden beginnen, maar dat wordt dus ruim een half jaar later. Ze zijn nu gepland voor 6 september tot en met 6 oktober. De afgelopen tijd heeft de enquêtecommissie onder leiding van D66-Kamerlid Salima Belhaj veel voorgesprekken met deskundigen en getuigen gevoerd.

Slootweg en Aartsen in commissie

Onlangs trokken Kamerleden van VVD en CDA zich terug uit de commissie, onder meer omdat die te veel werk zou kosten. Vandaag werd bekend dat CDA’er Evert Jan Slootweg toch weer lid wordt. En bij de VVD wordt Hatte van der Woude vervangen door Thierry Aartsen.

In korte tijd heeft de Kamer drie enquêtes uitgeschreven. De commissie die de aardgaswinning in Groningen onderzocht, bracht in februari haar eindrapport uit en de verhoren in de fraude-enquête beginnen dus over twee maanden. De derde enquête, naar het coronabeleid, is op de lange baan geschoven.