Het wordt toegestaan dat artsen patiënten online medicijnen voorschrijven. Volgens minister Kuipers is het niet meer van deze tijd dat een arts of andere zorgverlener de patiënt per se fysiek één keer moet hebben gezien.

Tijdens de coronapandemie was de verplichting van fysiek contact ook al opgeheven en Kuipers vindt dat dat goed heeft gewerkt. Hij gaat nu een wetsvoorstel voorbereiden waarin het nieuwe systeem wordt geregeld. Maar ook in de aanloop daarnaartoe wordt online voorschrijven al toegestaan: Kuipers heeft daarvoor een ‘beleidsregel’ vastgesteld.

Actuele gegevens

Voor een patiënt op deze manier medicijnen krijgt, moet wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo moet er geen fysiek contact nodig zijn en moet de arts beschikken over de actuele medicatiegegevens van de patiënt.

De minister vindt dat de uitbreiding voorziet in een behoefte en bijdraagt aan de toegankelijkheid van de zorg. De beroepsorganisaties gaan nu nadere voorwaarden ontwikkelen om verantwoord om te gaan met de aanpassing.