Boeren kunnen vanaf maandag zien of zij tot de zogenoemde piekbelasters behoren, die veel stikstof uitstoten in de buurt van een kwetsbaar natuurgebied. Dan wordt er een website gelanceerd over regelingen voor boeren die zich vrijwillig willen laten uitkopen. Vanaf begin juli kunnen zij zich hiervoor aanmelden.

Minister Christianne van der Wal (Stikstof) heeft goede hoop er veel interesse is onder de 3000 boeren die in aanmerking komen voor de stoppersregeling voor piekbelasters. Zij kunnen hun bedrijf, als zij dat willen, voor 120 procent van de waarde van de hand kunnen doen.

Naast de piekbelastersregeling komt er ook een stoppersregeling voor melkvee-, varkens- en pluimveehouders die wel willen stoppen zijn, maar geen piekbelaster zijn. Zij kunnen hun bedrijf tegen 100 procent van de waarde laten opkopen. Deze doelgroep bestaat uit zo’n 10.000 boeren.

Boeren met vragen kunnen bellen

De stikstofregelingen zijn vandaag door de ministerraad aangenomen, maar Van der Wal heeft ervoor gekozen om ze pas na het weekeinde naar buiten te brengen, omdat ze denkt dat er veel vragen komen. Vanaf maandag is er een belteam paraat om die te beantwoorden.

Tot nu toe was niet duidelijk wie de piekbelasters waren die in aanmerking komen voor de regeling die Van der Wal vorig jaar “woest aantrekkelijk” noemde. Dat heeft tot veel onzekerheid geleid onder boeren.

Er komt maandag overigens geen lijst met piekbelasters naar buiten. Maar boeren zelf kunnen op de nieuwe website inloggen en zien of zij tot de doelgroep van de stoppersregelingen behoren.