Uitkeringsinstantie UWV pleit voor meer flexibiliteit, zodat ze meer ‘menselijke maat’ kunnen bieden. Dat schrijft het UWV in een brief aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en minister Schouten van Armoedebeleid.

Volgens het UWV ontstaan er problemen rondom uitkeringen omdat verschillende wetten met elkaar botsen. Vereenvoudiging van de regels is daarom noodzakelijk, maar omdat zo’n proces lang kan duren wil de instantie nu al verandering: “Onze cliënten komen daardoor nog te vaak onnodig in de knel of krijgen niet de dienstverlening of voorzieningen waar ze recht op hebben.”

Het UWV helpt mensen die werkloos zijn geworden om weer aan het werk te gaan. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het verstrekken van uitkeringen aan mensen die tijdelijk of voor langere tijd niet kunnen werken.

Sollicitatieplicht

In de brief worden zes knelpunten genoemd waar het UWV mee te maken heeft. Eén daarvan is dat mensen hun werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) niet op eigen initiatief kunnen stopzetten. Als iemand weer werk vindt, maar minder uren gaat werken of minder gaat verdienen, kan het zijn dat diegene gedeeltelijk recht houdt op een WW-uitkering.

Omdat een WW-uitkering gekoppeld is aan een sollicitatieplicht, wil niet iedereen de uitkering behouden. Maar hoewel het dus niet mogelijk is zelf de uitkering stop te zetten, kan het toch zijn dat iemand in de toekomst korter recht heeft op WW als hij de uitkering te lang heeft ontvangen.

Het UWV wil dat veranderen, maar daar is een wetswijziging voor nodig. Tot die er is zou de minister wat het UWV betreft moeten gedogen.

Veel stress van schulden

Het UWV pleit ook voor meer flexibele wetgeving. De huidige regels staan vaak in de weg bij het vinden van snelle oplossingen, met name wanneer samenwerking en gegevensuitwisseling met andere partijen nodig zijn. Op dit moment mag het UWV alleen beperkt gegevens uitwisselen met andere overheidsinstanties.

Iemands naam, adres en woonplaats mogen gedeeld worden, maar persoonlijke omstandigheden niet, terwijl die volgens het UWV juist van groot belang zijn om iemand goed te kunnen helpen.

Een voorbeeld is een medewerker van het UWV-geldzorgenteam, die contact had met iemand die veel stress ondervond van schulden bij meerdere overheidsinstanties. “Deze persoon gaf aan dringend hulp nodig te hebben, daarom hebben we met zijn/haar toestemming contact opgenomen met de gemeente. Maar omdat we niet mogen zeggen dat het dringend was, wordt er niet gelijk iets mee gedaan”, vertelt een woordvoerder.

Het ministerie van SZW zegt in een reactie dat het UWV “een nuttig punt” aandraagt en dat ze graag samen met de instantie aan de slag gaan.