Het kabinet wil dat zestigplussers de optie houden om langer een uitkering te krijgen.

Volgens de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) kunnen mensen die op het moment dat ze werkloos raakten ouder waren dan 60 jaar en 4 maanden een uitkering aanvragen nadat hun WW-uitkering was afgelopen. Zo kan worden voorkomen dat oudere werklozen in de jaren voor ze recht hebben op AOW moeten terugvallen op de bijstand en hun spaargeld moeten aanspreken of hun huis moeten ‘opeten’.

Met vier jaar verlengd

Die wet gold tot 1 januari van dit jaar, maar demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken wil hem met vier jaar verlengen. Ze wijst erop dat ouderen een groter risico lopen op langdurige werkloosheid: “Met de verlenging zorgen we ook de komende jaren voor een passend vangnet voor zestigplussers die hun baan verliezen en moeilijk weer aan werk komen.”

Het is de bedoeling dat de verlenging met terugwerkende kracht ingaat op 1 januari van dit jaar.