Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan komt na november niet terug in de Tweede Kamer. Op X (het vroegere Twitter) zegt ze dat ze na de val van het kabinet wist dat de verkiezingen het eind van haar Kamerlidmaatschap zouden betekenen: “In een paar maanden uit het niets een vitale en kansrijke eigen beweging uit de grond stampen, is simpelweg onmogelijk. Hierdoor werd de keuze voor mij gemaakt.”

Ze voegt eraan toe dat ze op zoek gaat naar andere manieren om zich in in te zetten in het maatschappelijke en publieke debat.

Gündogan kwam bij de verkiezingen van 2021 in de Kamer voor Volt, maar sinds maart vorig jaar vormde ze een eigen fractie. Volt zette haar uit de fractie na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De rechtbank bepaalde dat die maatregel onrechtmatig was, maar in hoger beroep oordeelde het hof later dat Volt het recht had haar niet langer deel te laten uitmaken van de fractie.

Naam zuiveren

Ook het partijlidmaatschap van Volt werd haar ontnomen. In haar verklaring op X herhaalt Gündogan dat haar ongefundeerde beschuldigingen ten deel zijn gevallen; “Het staatsrechtelijke oordeel van het hof dit jaar doet niets af aan de ‘smaad en laster’ die zijn geuit om mij te doen bewegen mijn Kamerzetel op te geven. Ik zal het juridisch bewijs hiervoor leveren en daarmee doorgaan tot mijn naam is gezuiverd.”