De Tweede Kamer stemt vandaag over de inzet van het kabinet op de Europese top van donderdag en vrijdag. Dan bespreken de regeringsleiders van de EU-landen de oorlog tussen Hamas en Israël.

In een bewogen Kamerdebat met demissionair premier Rutte, dat tot in de nacht duurde, pleitte een deel van de Kamer voor een zogenoemd staakt-het-vuren. Onder aanvoering van D66 en GroenLinks-PvdA willen verschillende partijen daarmee aangeven dat zij een eind willen aan elk wapengebruik tussen Israël en Hamas.

Ook dienden de partijen een motie in waarin staat dat de mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties heeft gesproken van een schending van het internationaal oorlogsrecht door Israël. De partijen willen dat er onmiddellijk brandstof en drinkwater wordt geleverd aan Gaza.

Ingewikkelde kwestie

Rutte maakte bezwaar tegen deze motie. Niet vanwege het doel ervan, maar vanwege de zin dat Israël het internationale oorlogsrecht zou hebben overtreden.

Hij wil nu geen uitspraak doen over deze ingewikkelde kwestie. “Daar is internationaal onderzoek voor nodig.” Eerder in het debat zei hij al tegen onder andere de SP dat het niet aan Nederland is om daar nu een standpunt over in te nemen.

Pleiten voor een staakt-het-vuren plaatst Nederland in een isolement, zegt Rutte. Het is op dit moment niet haalbaar en heeft te veel haken en ogen, vindt hij. Rutte verwacht dat de EU-landen het donderdag en vrijdag over de humanitaire hulp wel eens worden.

Het kabinet zet in op een permanente humanitaire corridor in het zuiden van Gaza voor aanvoer van hulpgoederen vanuit Egypte. Het kabinet zal verder opnieuw pleiten voor humanitaire gevechtspauzes. Doel is om in EU-verband humanitaire hulp te bieden aan de burgers die in Gaza wonen.

Ook bij de VN-Veiligheidsraad in New York verwoordde demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bruins Slot dit standpunt. “We hebben een aanhoudende stroom humanitaire hulp nodig voor alle basisbehoeften. En er is nog veel meer nodig, waaronder brandstof.” De watervoorziening naar Gaza moet onmiddellijk worden hersteld, zei zij.

Een brede Kamermeerderheid steunt de inzet van het kabinet. De moties die willen dat het kabinet verder gaat, krijgen bij de stemmingen naar verwachting geen meerderheid.