Een meerderheid van de Tweede Kamer wil zoals verwacht dat de rente op de studieschuld van studenten die onder het leenstelsel vielen, omlaag gaat. In de Tweede Kamer kregen verschillende voorstellen om dat te regelen genoeg steun. Voor sommige studenten gaat de rente vanaf 1 januari omhoog van 0,46 procent naar 2,56 procent. Dat kan duizenden euro’s kosten.

Zoals verwacht stemde de Kamer in met een plan om de belastingregeling voor expats te versoberen. Het geld dat daarmee wordt opgehaald moet ten goede komen aan de studenten die onder het leenstelsel vielen, de zogeheten pechgeneratie. Gisteren tekende de meerderheid zich al af voor het voorstel van het Kamerlid Omtzigt, GroenLinks-PvdA, Volt en de ChristenUnie. Vanaf 2029 zou die versobering jaarlijks zo’n 200 miljoen euro moeten opleveren.

Nu hebben hoogopgeleide buitenlandse werknemers een belastingvoordeel ten opzichte van Nederlandse werknemers. De zogeheten expats hoeven nu vijf jaar lang geen belasting te betalen over ten hoogste 30 procent van hun loon. Het voorstel verkort die periode naar ten hoogste twintig maanden. Daarna geldt voor 20 maanden een 20-procentsregeling, en in de 20 maanden daarna nog een 10-procentsregeling.

Het is overigens niet duidelijk hoeveel de rente voor studenten omlaag zou moeten gaan, en vanaf wanneer dat moet gebeuren.

Bevriezen rente

De Kamer nam ook een motie aan om de rente op studieleningen van de pechgeneratie voor komend jaar te bevriezen op het niveau van dit jaar. Het geld zou moeten komen uit het voorgenoemde amendement van Omtzigt. Maar Omtzigt vroeg zich in de Kamer af of zijn plannen wel genoeg geld opleveren, en stemde daarom zelf tegen die motie. Het amendement is dwingend voor de regering, de motie kan de regering naast zich neerleggen.

Een voorstel van D66 en de SP om de rente op studieleningen voor de pechgeneratie naar 0 procent te brengen, kreeg niet genoeg steun. Dat plan zou bekostigd moeten worden uit onder meer een verhoging van de btw op sierbloemen.

De Tweede Kamer is vanaf vandaag met reces, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van volgende maand. De laatste vergadering duurde tot 03.45 uur, waarin werd gestemd over tientallen moties en amendementen over tal van onderwerpen, variërend van internationale spoorlijnen, de inzet van de politiehelikopter in de grensregio tot aan de Chemours-fabriek in Dordrecht.

Afgelopen week demonstreerden studenten bij de Tweede Kamer tegen de verhoging van de rente: