De Tweede Kamer komt morgen bijeen om te besluiten over een hertelling van de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen in vier stembureaus in Tilburg. Dit is in de recente geschiedenis van het parlement nog niet eerder voorgekomen.

Dat de Tweede Kamer bijeenkomt om over hertelling te besluiten, is een gevolg van een nieuwe procedure die voorschrijft dat als de zogenoemde Commissie voor de Geloofsbrieven telverschillen ziet, de commissie kan adviseren tot een hertelling om elke twijfel weg te nemen.

In dit geval is sprake van een telverschil van meer dan 15 stemmen, waarop de Commissie aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd een besluit te nemen over hertelling.

De Kamercommissie constateert dat de Kiesraad heeft berekend dat de verschillen te klein zijn om invloed te hebben op de uitslag. De kans dat de uitslag na hertelling verandert is dan ook vrijwel nihil. Maar de Kamercommissie wil toch de nieuwe regels toepassen.

Om over de hertelling een beslissing te nemen moeten morgen voldoende leden van de ‘oude’ Tweede Kamer aanwezig zijn. Als tot hertelling besloten wordt, vindt die op zaterdag of zondag plaats.