Vrijwilligers die op 22 november helpen bij het tellen van de stemmen, hoeven niet bang te zijn dat ze tot diep in de nacht moeten blijven als er iets niet lijkt te kloppen. Als er een hertelling nodig is, kan die wachten tot de volgende dag, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken nog eens uitdrukkelijk in een evaluatie van de Provinciale Staten-verkiezingen in maart.

In de wet staat al dat tellers op de avond van de verkiezingen na één keer tellen kunnen stoppen. Een eventuele hertelling kan de volgende dag worden gedaan in het centraal stembureau van een gemeente. Maar dat is lang niet overal bekend. Veel mensen denken dat er in een ruk doorgewerkt moet worden, tot alle telverschillen zijn opgelost.

Daarom schrijft demissionair minister De Jonge in de evaluatie dat hij de instructies aan de stembureaus over hoe ermee moet worden omgegaan “verduidelijkt”.

Er zijn bij de vervroegde verkiezingen in november zo’n 50.000 vrijwilligers nodig, en gemeenten hebben vaak moeite om stembureauleden en stemmentellers te vinden. Uit een evaluatie van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op 15 maart komt naar voren dat stemmen tellen inmiddels zwaar werk is, onder meer vanwege de grootte van de stembiljetten.