Zo’n 1360 statushouders die wachten op een woning worden “versneld uitgeplaatst” naar hotels in hun gemeente of in de buurt, meldt staatssecretaris Van der Burg van Asiel. Sinds enige tijd is het weer overvol in het Groningse aanmeldcentrum Ter Apel en dat komt mede doordat de doorstroom naar reguliere asielzoekerscentra stokt.

Om de druk op Ter Apel te verminderen wordt “alles op alles gezet” om snel onder het afgesproken aantal van maximaal 2000 mensen in Ter Apel “te komen en te blijven”, schrijft Van der Burg aan de Tweede Kamer. Hij spreekt van een “kritieke situatie”.

Vorige week sloeg de Inspectie Justitie en Veiligheid opnieuw alarm over de situatie in Ter Apel. De brandveiligheid s niet op orde, waardoor mensen niet op tijd kunnen vluchten. En ook zijn er steeds meer incidenten, ook met geweld.

Humaan

Het doel is dat de opvang en begeleiding in Ter Apel weer “humaan gerealiseerd kan worden”, schrijft de demissionair staatssecretaris. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten volgens Van der Burg op korte termijn 4000 tot 5000 opvangplekken elders worden gerealiseerd.

Besloten is om statushouders, oftewel asielzoekers met een verblijfsvergunning, die al langer dan veertien weken aan een gemeente zijn gekoppeld in hotels te plaatsen. “Zodat deze niet langer reguliere plekken bezet houden in asielzoekerscentra”, aldus Van der Burg.