De 500 miljoen euro aan bezuinigingen op de jeugdzorg is onverantwoord en moet van tafel. Dat zegt staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid) tegen de NOS voorafgaand aan het debat over de jeugdbegroting.

In het coalitieakkoord van het huidige kabinet-Rutte IV is een bezuiniging van een half miljard opgenomen die nog ingevuld moet worden. Voor het huidige jaar is die besparing teruggedraaid, schrijft Van Ooijen aan de Tweede Kamer, maar vanaf volgend jaar moet er wel worden bezuinigd.

In zijn brief somt de demissionair staatssecretaris een aantal opties op om te bezuinigen, waaronder een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, stoppen met ernstige dyslexiezorg en jeugdhulp vanaf 18 jaar niet meer vergoeden.

De eigen bijdrage zou bijvoorbeeld op maximaal 1500 euro per jaar per huishouden kunnen worden gezet om een besparing van 270 miljoen euro te realiseren, rekent Van Ooijen voor. Andere maatregelen leveren per stuk enkele tientallen miljoenen op, waarmee je in totaal op 500 miljoen euro kan komen.

Maar in een toelichting noemt de ChristenUnie-staatssecretaris het niet verantwoord om dit soort “zware maatregelen die veelal raken aan kinderen in zeer kwetsbare situaties” te nemen. En hij voegt daaraan toe: “Ik heb altijd gezegd: de besparingen mogen niet ten koste gaan van de meest kwetsbare kinderen.”

Van Ooijen stelt dat hij geen goede nieuwe bezuinigingsmaatregelen kan verzinnen, omdat alles “wat redelijk en haalbaar” is al wordt gedaan. Hij doelt daarmee op de vorig jaar vastgestelde Hervormingsagenda Jeugd waarmee volgens hem 1 miljard euro per jaar wordt bespaard. “Meer dan in welke zorgsector dan ook.”

Richting van de Kamer

Volgens de staatssecretaris is het eigenlijk aan een nieuw kabinet om zich te buigen over besparingen in de jeugdzorg, of om ze te schrappen. Als er niet snel genoeg een volgend kabinet is, gaat Van Ooijen toch op zoek naar een oplossing “mede in het licht van de overheidsfinanciën”. Hij vraagt aan de Tweede Kamer om hem hierin vandaag in het debat “richting te geven”.

Er is al jaren veel te doen over de zorg aan jongeren en kinderen die met problemen kampen. In 2015 werd de uitvoering van die zorg overgedragen aan de gemeenten. De verwachte verbeteringen bleven uit.

De kosten liepen op, de wachtlijsten werden langer en hulpverleners werden geconfronteerd met veel administratieve lasten. Die problemen zijn nog niet opgelost, Het gevolg is dat kinderen niet of te laat de zorg krijgen die ze nodig hebben, constateerde de Algemene Rekenkamer vorig jaar nog in een snoeihard rapport.

De Tweede Kamer debatteert vandaag vanaf 10.00 uur over de jeugdzorg.