Er blijft ook na dit jaar geld beschikbaar voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers door gemeenten. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) aan de Tweede Kamer. Hij komt daarmee terug van zijn eerdere besluit om vanaf volgend jaar geen geld meer uit te trekken voor deze ‘bed-bad-broodregeling’.

Dat bericht leidde vandaag tot grote verbazing in de Tweede Kamer, ook bij de regeringspartijen D66 en ChristenUnie. Zij wezen op het regeerakkoord, waarin juist is afgesproken dat deze sobere opvang zou worden uitgebreid naar een landelijk dekkend netwerk. Vanuit de partijen werd vandaag grote druk uitgeoefend op de staatssecretaris om zijn plannen terug te draaien.

Ook de gemeenten reageerden boos op het besluit en vreesden dat er honderden mensen zonder verblijfsvergunning over straat zouden gaan zwerven.

Financiering mogelijk

In zijn korte brief aan de Kamer schrijft Van der Burg nu dat hij “nog steeds voornemens is” om de afspraak uit het regeerakkoord voor een landelijk dekkend netwerk uit te voeren. Het gaat om opvang die gericht is op terugkeer naar het land van herkomst.

De komende tijd gaat hij met de gemeenten in gesprek om tot afspraken te komen, “waarbij financiering wordt mogelijk gemaakt vanuit de asielgelden”. Om hoeveel geld het gaat, wordt in de brief niet duidelijk. Naar verluidt geeft het kabinet nu jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro uit aan de opvang.

De Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), zoals de opvang officieel heet, is nu nog een pilotproject in vijf grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven). Die pilot loopt nu af.

Morgen debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretaris over het asielbeleid. Kamerlid Don Ceder van de ChristenUnie reageert op Twitter alvast verheugd op de draai van Van der Burg: