Staatssecretaris Eric van der Burg ontkent dat hij een politiek spelletje heeft gespeeld met geld voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers door gemeenten. “Ik speel geen spelletjes”, zei hij in de Tweede Kamer, om daaraan toe te voegen dat het coalitieakkoord wat hem betreft heilig is en dat hij dat “naar de letter” wil uitvoeren.

Gisteren was er er veel gedoe toen bleek dat er in de Voorjaarsnota vanaf 2024 geen geld meer wordt uitgetrokken voor de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s). Dat zijn sobere opvangplekken in vijf gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven. Ze zijn bedoeld voor mensen die geen verblijfsvergunning krijgen en van wie gevreesd wordt dat ze over straat gaan zwerven.

Van der Burg bevestigde aanvankelijk de berichten in de media, maar stuurde gisteravond een brief naar de Tweede Kamer waarin hij zei dat er toch ook na dit jaar geld beschikbaar zal zijn voor de zogenoemde bed-bad-broodregeling. Dat was nadat de coalitiegenoten D66 en ChristenUnie boos hadden gereageerd op de berichten. Zij betichtten hem van het niet nakomen van afspraken.

‘Besluit van hele kabinet’

De Tweede Kamer wilde vandaag opheldering van de staatssecretaris. Maar volgens hem was er niet veel aan de hand. Het klopt dat er voor 2024 geen geld is gereserveerd voor de LVV’s. Maar dat zou volgens hem geen verrassing moeten zijn, want de pilot die nu in de vijf gemeenten loopt gaat stoppen. Er was voor dit jaar nog ‘incidenteel geld’ (voor een jaar) voor uitgetrokken.

Hij heeft nog wel gekeken naar dekking van het bedrag van zo’n 30 miljoen per jaar (waaraan de gemeenten nu 6 miljoen bijdragen), maar “het was een vrij moeilijk jaar”, zei hij, “en er moest bezuinigd worden”. In dat licht noemt hij het “volstrekt logisch dat het kabinet in de Voorjaarsnota heeft besloten dit niet meer te financieren.” Hij benadrukt dat het een besluit was van het hele kabinet, “alle 29 bewindspersonen”.

Dat betekent volgens hem niet dat hij zich nu niet meer aan het coalitieakkoord kan houden. Daarin staat dat de sobere opvang moet worden uitgebreid “naar een landelijk dekkend netwerk waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer.” Over dat zinnetje, “en dan met name dat laatste deel”, onderhandelt hij nu met gemeenten. En hij wil alleen deals sluiten als die zich echt op het vertrek uit Nederland richten.

‘Niet teruggefloten’

Alleen dan wil hij hiervoor financiering zoeken. Want die moet komen uit zijn budget voor de opvang van asielzoekers die hiernaartoe komen en misschien een kans maken op een verblijfsvergunning, terwijl het bij de LVV’s om opvang voor uitgeprocedeerden gaat.

De staatssecretaris benadrukte dat hij gisteren niet is teruggefloten door D66 en ChristenUnie. Hij heeft wel een gesprek gehad met D66-fractieleider Jan Paternotte, die hem uitdrukkelijk heeft verzocht om duidelijkheid te geven over “de misvatting dat ik het coalitieakkoord niet zou willen uitvoeren”.