In de top van de SP-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staan vooral ervaren politici. Het was al bekend dat Lilian Marijnissen weer lijsttrekker wordt. Na haar komen op de plaatsen 2 tot en met 5 de zittende Kamerleden Sandra Beckerman, Bart van Kent, Jimmy Dijk en Michiel van Nispen. Hoogste nieuwkomer is Sarah Dobbe, nu voorlichter van de Kamerfractie en gemeenteraadslid in Arnhem. Zij staat op de 6de plaats.

7 is Kamerlid Nicole Temmink, 8 Mathijs ten Broeke, medewerker van de Woonbond en voormalig fractievoorzitter in Zutphen, 9 Kamerlid Jasper van Dijk en 10 Bastiaan Meijer, voorzitter van de SP-jongeren en medewerker van de Kamerfractie.

Leijten lijstduwer

Op de lijst staan verder onder meer de namen van Kristie Rongen (plek 29) en Janet Ramesar (40). Zij zijn beiden slachtoffer van de toeslagenenaffaire en voeren actie voor een oplossing. Renske Leijten, die een grote rol heeft gespeeld in het blootleggen van deze affaire en die vorige maand na 17 jaar afscheid nam van de Kamer, staat als lijstduwer op de 50e plaats van de lijst.

Het was al langer bekend dat de zittende SP-Kamerleden Mahir Alkaya en Peter Kwint niet terugkeren. De SP heeft nu 9 zetels in de Tweede Kamer.

De namen worden nu voorgelegd aan de leden van het SP. Op 23 september stelt het congres de lijst definitief vast.