De SP wil van de komende verkiezingen een ideeënstrijd maken. Lijstrekker Marijnissen zei bij de presentatie van het verkiezingsprogramma van de partij dat “nu er schoon schip is gemaakt in Den Haag wij ons land weer gaan opbouwen”. Ze streeft naar een Nederland “waarin niet slechts enkelen profiteren van de winst, maar we eerlijk delen”.

De SP wil onder meer dat het minumloon omhoog gaat naar 16 euro per uur, waardoor ook AOW en andere uitkeringen stijgen. Verder moet de marktwerking in de publieke sector worden aangepakt. Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, de belasting voor mensen die werken gaat omlaag.

Stop op het sluiten van ziekenhuizen

Als het aan de SP ligt, komt er verder een stop op het sluiten van ziekenhuizen en worden bezuinigingen op de zorg in verpleeghuizen teruggedraaid. Winstuitkeringen in de zorg worden verboden.

De partij pleit verder voor een radicale democratisering van de samenleving, waarbij mensen meer te zeggen krijgen op het werk, in de buurt en in het land. De SP wil ook dat er een bindend correctief referendum komt.