Kandidaten van Kleur

about_1


Shadi Nikshomar

Waar kunnen we je vinden op het stembiljet?
Almere, GroenLinks, Lijst 5 nummer 4

Vertel ons iets over jezelf dat we nog niet weten.
Ik kom niet uit een politiek nest. Toen ik 14 was ben ik actief geworden bij GroenLinks. Daarna heb ik mijn vader ook overtuigd om zich aan te sluiten. Leuk, want meestal gaat het andersom.

Wat is volgens jou het belang van een initiatief als Kleur de Kamer?
Als je mij 4 jaar geleden had verteld dat ik vandaag de dag verkiesbaar stond voor een politieke partij had ik je niet geloofd. De politiek zag ik iets voor oude witte mannen. Ik voelde mij niet gerepresenteerd. Ik had er dus lang ook niks mee. Maar het ding met politiek is, ook al wil jij er niks mee te maken hebben heeft de politiek wel altijd iets te maken met jou. Representatie is essentieel voor een gezonde democratie. Het is dus super dat initiatieven als kleur de kamer bestaan om podium te geven aan ons en meer diversiteit te promoten. Zo zorgen we samen voor een evenwichtige representatie van de samenleving in de politiek.

Wat vind je het leukst aan je gemeente en waarom?
Almere is een jonge stad. Bijna 60% van al onze inwoners is jonger dan 40! Daarnaast hebben wij een hele diverse stad. Er komen veel culturen bij elkaar. Dit maakt de stad levendig en gezellig. Almere is een stad om trots op de te zijn.

Wat wil je als eerste veranderen zodra je raadslid bent?
We moeten er alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat we de stad zo inclusief mogelijk maken. Ervoor zorgen dat inclusiviteit niet meer een apart kopje is maar een regel die we hanteren binnen al onze besluiten.
Want daar start het mee: een eerlijke start voor iedereen. Zowel op het gebied van relaties, als onderwijs, als wonen, als op het gebied van inkomen. We pakken de kansenongelijkheid bij de wortel aan. Daarnaast zorgen we voor meer groen in de stad. Zo wordt Almere een stad waar iedereen erbij hoort en echt mee kan doen.

Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben in je gemeente?
Ik zie de uitdagingen maar ook de potentie van onze stad. Ik zie de verschillen maar ook dat wat ons verbindt. Ik zie de problemen waar we tegen aan lopen maar ook de mogelijkheden die onze jonge stad ons biedt.
Want het antwoord op de grote maatschappelijke kwesties ligt niet in “ik”, of “jij” maar in “wij”.
Over vier jaar is Almere een stad waar je echt jezelf kan zijn. Almere wordt de stad waarin wij alles op alles hebben gezet om het armoedebeleid, vluchtelingenbeleid en subsidiestelsel te humaniseren. We gaan meer investeren in het klimaat en het vergroenen van de stad. Almere wordt de stad waar we met z’n allen die ‘wij” vormen. Waarin we niet praten over, maar mét de Almeerders. 

Waarom zou men juist op jou moeten stemmen?
Ik merkte in mijn directe omgeving al op jonge leeftijd hoe groot de gevolgen waren van het (niet passend) gemeentelijk beleid. Ik weet hoe het voelt om er niet bij te horen, om buitengesloten te worden. Ik weet hoe het voelt wanneer er vanuit overheden alleen maar wantrouwend naar je gereageerd wordt. Daarnaast loop ik nu al jaren mee en ken ik de Almeerse politiek aardig voor wat jaren. Er worden fundamentele fouten gemaakt in de politiek, die leiden tot steeds grotere verschillen en kloven tussen mensen. Ook hier in Almere. Het wordt steeds vaker een verhaal van wij tegen zij. Een verhaal van extremen en zwart-wit denken.
Ik kan vanuit mijn biculturele achtergrond een benodigd perspectief bieden waar ik een groot deel van de Almeerders mee kan vertegenwoordigen. Een stem op mij is een stem op een Almere voor ons allemaal.

Waar kunnen we meer informatie over je vinden?
Jullie kunnen mij via mijn instagrampagina @shadii.n_ het makkelijkst volgen.
Ook verwijs ik jullie graag door naar https://almere.groenlinks.nl/kandidatenlijst/Shadi-Nikshomar