Seks met overleden personen wordt strafbaar. Dat schrijven de ministers Dilan Yesilgöz (Justitie) en Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Ze willen een op zich staand strafbaar feit maken van fysieke aantasting van een lijk, necrofilie en het maken van afbeeldingen van seksuele aard van een overleden persoon.

Tot nu toe is er te weinig bescherming tegen lijkschennis, en daar moet verandering in komen, zegt Yesilgöz, omdat seksuele gedragingen met lijken en ook andere zeer ingrijpende vormen van (fysieke) lijkschennis niet geaccepteerd zijn in onze samenleving. Het leed dat nabestaanden hiermee kan worden aangedaan is groot.”

De twee ministers beloven eind dit jaar duidelijk te maken hoe zij het willen gaan regelen. Ze denken erover om de artikelen 150 en 151 van het Wetboek van Strafrecht aan te passen. Die gaan over het opzettelijk opgraven en wegnemen en over het wegmaken en vernietigen van lijken. Seksuele handelingen worden daar nu nog niet expliciet bij genoemd.

Nu wordt lijk gezien als ‘voorwerp’

Tot nu toe wordt een lijk beschouwd als een voorwerp en niet als een overleden mens, en kunnen necrofielen worden veroordeeld vanwege het opzettelijk beschadigen of vernielen van een “goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort”. Daar staat een gevangenisstraf op van maximaal twee jaar of een geldboete van maximaal 22.500 euro.

De ministers vinden dit niet passend bij het leed dat necrofilie veroorzaakt en bij “het respect dat het overleden lichaam verdient”.