Het salaris van de topman van het Rotterdams Havenbedrijf gaat fors omlaag. De aandeelhouders van het Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam en het Rijk, hebben bekendgemaakt dat de huidige interim-CEO, Boudewijn Siemons, definitief is benoemd.

Demissionair minister Van Weyenberg van Financiën schrijft aan de Tweede Kamer dat de topman op termijn maximaal 365.000 euro per jaar gaat verdienen. Volgens Financiën is dat 194.000 euro minder dan wat tot nu toe gold.

Er komt wel een overgangstermijn van vier jaar. In die tijd hoeft Siemons niet in te leveren op zijn vaste salaris. Wel vervalt een variabele beloning en de aanvullende arbeidsvoorwaarden worden versoberd.

Zolang hij de functie van operationeel directeur waarneemt, blijft hij voorlopig ook een toeslag van 4500 euro per maand houden. Dat houdt op als er een nieuwe operationeel directeur is benoemd.

Lang verschil van mening tussen gemeente en Rijk

Over het salaris van de topman is lang gesteggeld. Vorig jaar juni stapte de vorige CEO Castelein op en Siemons werd toen aangesteld als interim-topman. De gemeente Rotterdam wilde het inkomen van de CEO het liefst verlagen tot de zogenoemde Balkenende-norm, nu zo’n 233.000 euro per jaar.

Maar het ministerie van Financiën vond dat veel te weinig. Volgens het departement was dat niet in lijn met de inkomens van de CEO’s van andere grote bedrijven en met het deelnemingenbeleid van de staat.

Uiteindelijk is na mediation overeenstemming bereikt over het salaris.