Premier Mark Rutte en een groot deel van de ministersploeg proberen de gesprekken over een landbouwakkoord weer op gang te brengen. Vanmiddag liep landbouworganisatie LTO Nederland weg van de onderhandelingstafel.

De onderhandelingen zijn vooralsnog opgeschort. Later vanavond overlegt LTO-voorman Sjaak van der Tak verder met Rutte en de ministers Piet Adema, Christianne van der Wal, Mark Harbers, Hugo de Jonge en Rob Jetten.

LTO wil dat het landbouwakkoord garanties geeft over hoeveel vee een boer mag houden, wat boeren krijgen die aan natuurbeheer doen en welk toekomstperspectief jonge boeren hebben.

Van der Tak zegt dat het vanavond een heel belangrijk gesprek wordt. Hij zegt dat “de boer het stuur weer in handen moet krijgen op basis van een ander systeem van landbouw dan we vandaag gewend zijn”.