Kandidaten van Kleur

about_1


Remha Kiros

Waar kunnen we je vinden op het stembiljet?
In Amsterdam Nieuw-West op Lijst 4, nummer 5 namens de PvdA

Vertel ons iets over jezelf dat we nog niet weten.
Ik ben een groot muziekliefhebber en voor de lockdown ging ik altijd naar zoveel mogelijk concerten. Dit viel tijdens de lockdown natuurlijk stil dus toen ben ik samen met een paar vrienden op Clubhouse elke vrijdag een ‘room’ gaan hosten waarin we r&b albums bespraken. Dit hebben we lang volgehouden en was een superleuke manier om toch interactief met muziek bezig te zijn ondanks de lockdown.

Wat is volgens jou het belang van een initiatief als Kleur de Kamer?
Het biedt de mensen die op zoek zijn naar een persoonlijke vorm van vertegenwoordiging een helder overzicht van wat de mogelijkheden zijn binnen het volledige politieke spectrum. Daarnaast biedt het politici ook een platform om direct verbinding te maken met een doelgroep die je via andere kanalen wellicht niet weet te bereiken. Over en weer dus echt een waardevol initiatief!

Wat vind je het leukst aan je gemeente en waarom?
Amsterdam is natuurlijk de leukste stad van het land. Het is een beetje cliché om te zeggen maar het is een grote smeltkroes waar mensen van alle rangen en standen samenkomen. Dit geldt dubbel voor mijn eigen stadsdeel Nieuw-West. Je leert hier al op jonge leeftijd dat de wereld veel groter is dan je eigen stad of wijk omdat je in aanraking komt met mensen met allerlei verschillende achtergronden.

Wat wil je als eerste veranderen zodra je raadslid bent?
Ik ben opgegroeid in Nieuw-West en woon er ook nog steeds met veel plezier. Als kind merk je dit veel minder, maar het stadsdeel kent zeker zijn uitdagingen. Ik wil mij daarom inzetten voor een fijnere woonomgeving voor jong en oud. Een concreet punt waardoor het al een stuk prettiger wonen wordt is een schoner straatbeeld en het tegengaan van zwerfafval. Dit staat dan ook hoog op mijn lijst met prioriteiten en het fijne aan de stadsdeelcommissies is dat je je daar ook echt hard kan maken voor zulke tastbare verbeteringen. Daarnaast wil ik Nieuw-West met name ook voor de kinderen en jongeren die hier opgroeien nog prettiger maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om toegang tot sport en culturele activiteiten in je eigen buurt. Sommige kinderen kunnen vanwege uiteenlopende redenen, waaronder de financiële situatie van hun ouders, niet deelnemen aan zulke activiteiten. Zulke drempels wil ik voor deze kinderen wegnemen.

Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben in je gemeente?
Mijn voornaamste ambitie is om Nieuw-West nóg fijner te maken om te wonen. Dit hangt samen met schonere straten en meer aandacht voor jongeren zoals ik eerder noemde maar natuurlijk ook met onderwerpen zoals betaalbare en goed onderhouden woningen, en verkeersveiligheid. Toen ik hier opgroeide had Nieuw-West het imago van een achtergestelde wijk en werd er voor mijn gevoel een beetje op onze buurt neergekeken door mensen die hier niet wonen. De laatste jaren is de buurt weliswaar aan het veranderen maar niet alle bewoners merken daar het effect van. De PvdA wilt zich zowel vanuit de gemeente als het stadsdeel inzetten om meer te investeren in Nieuw-West voor alle bewoners. Vanuit de stadsdeelcommissie wil ik er zorg voor dragen dat de juiste initiatieven opgetuigd worden met deze investeringen en over 4 jaar hoop ik de vruchten daarvan terug te kunnen zien in de buurt.

Waarom zou men juist op jou moeten stemmen?
Amsterdam Nieuw-West is mijn thuis. Ik heb gezien welke ontwikkelingen het heeft doorgemaakt in de afgelopen jaren en zie ook dat niet iedereen in het stadsdeel mee profiteert van deze ontwikkelingen. Met deze eerstehands ervaringen wil ik me hard maken voor alle bewoners van Nieuw-West en er voor zorgen dat er veranderingen plaatsvinden waar alle buurtbewoners van mee kunnen genieten. Hierdoor blijft Nieuw-West dat fijne stadsdeel waar ik ben opgegroeid en woon, en waar nog vele anderen met plezier zullen opgroeien en wonen.

Waar kunnen we meer informatie over je vinden?
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/remha-kiros-61518365/

Als je leuke ideeën hebt of in gesprek met me wilt gaan kan je me ook mailen op remha.pvda@gmail.com. Je kan me natuurlijk ook altijd aanspreken als je me in de buurt ziet lopen!