Op het mbo zullen hogere eisen worden gesteld aan docenten en worden de lessen Nederlands, rekenen en burgerschap meer toegespitst op het vak waar de student voor wordt opgeleid. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) wil op die manier de teruglopende beheersing van deze basisvaardigheden door mbo’ers een halt toe roepen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het slecht gesteld is met de beheersing van taal, rekenen en burgerschap in het middelbaar beroepsonderwijs. Studenten worden zelfs steeds slechter in deze basisvaardigheden, constateert ook de Onderwijsinspectie.

Op basisscholen en het vmbo wordt al gewerkt aan verbetering, maar volgens Dijkgraaf is dat niet genoeg. “De vaardigheden om mee te kunnen doen in onze maatschappij gaan een leven lang mee. Ik vind het belangrijk dat we daar, ook na de basis- en middelbare school, in blijven investeren”, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Eisen te vaag

Daarom wil hij beter passende lessen en examens om het niveau van mbo-studenten te verhogen. De lessen moeten beter aansluiten bij het vak. Als voorbeeld noemt hij een aankomend installateur die door een offerte op te stellen beter kan worden in taal en rekenen.

Ook de eisen die gesteld worden aan docenten gaan wat Dijkgraaf betreft omhoog. Nu kan een school nog zelf bepalen of een vakdocent ook rekenen, taal en burgerschap mag geven. Vanaf het schooljaar 2024-2025 gaan daar strengere eisen voor gelden.

Een op de drie 14-jarigen op het vmbo beschikt over heel weinig kennis over de werking van de democratie, de rechtsstaat en maatschappelijke en sociale vaardigheden, blijkt uit onderzoek.

Dat baart de minister zorgen. Daarom wil hij speciale aandacht voor het burgerschapsonderwijs. De eisen zijn nu te vaag en te vrijblijvend, vindt hij. Schoolbesturen moeten daarom beter kunnen uitleggen en laten zien hoe ze de lessen in dat vak geven en wat studenten moeten leren. De inspectie kan dan beter toezicht houden.

Verplicht aandacht voor democratie

Daarnaast worden scholen wettelijk verplicht om “herkenbaar” aandacht te besteden aan democratische waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

“Doel is dat studenten beter kunnen meeveren in onze complexe samenleving. Denk aan het versterken van vaardigheden om zelfstandig keuzes te kunnen maken over je financiën, met bijvoorbeeld praktische lessen over het aanvragen van een studiebeurs of het invullen van een belastingformulier”, zegt Dijkgraaf.