De regels rond tijdelijke contracten op de arbeidsmarkt gaan de komende jaren flink veranderen. Nulurencontracten worden verboden, de regels voor tijdelijke contracten en uitzendkrachten worden strenger, en zzp’ers moeten verplicht verzekerd worden tegen arbeidsongeschiktheid.

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft aan de Tweede Kamer dat samen met vakbonden en werkgevers afspraken zijn gemaakt.

Eerder adviseerde de commissie-Borstlap het kabinet al drastisch in te grijpen op de arbeidsmarkt omdat ons land volgens de commissie anders het vertrouwde, hoge welvaartsniveau dreigt te verliezen.

Van Gennip wil ook een eind maken aan de zogeheten draaideurconstructies. Nu moeten werknemers na drie tijdelijke contracten een half jaar weg en mogen ze daarna weer terugkomen. Die termijn wordt voortaan vijf jaar. Het idee is dat werkgevers door de veranderingen mensen eerder een vast contract aanbieden.

Zekerheid

Voor zelfstandigen zonder personeel komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, zodat ze een vangnet hebben als ze arbeidsongeschikt worden.

Voor ondernemers veranderen er regels rondom ziekmeldingen, zodat ze eerder duidelijkheid krijgen over de mogelijkheden een werknemer te vervangen. Ook komt er een regeling waarmee personeel behouden kan worden in het geval van een crisis die buiten het ondernemersrisico valt. Werknemers kunnen dan maximaal een half jaar ergens anders werken of minder werken met behoud van WW-rechten.

Het pakket leidt er volgens minister Van Gennip toe dat mensen meer zekerheid over hun inkomen en rooster krijgen en dat zelfstandigen beter beschermd worden bij tegenslagen. De minister zegt het zeer te waarderen dat er met de werkgevers en werknemers belangrijke afspraken zijn gemaakt. “Te veel werknemers met een flexibel contract en zelfstandigen missen nu zekerheid.”

Het is de bedoeling dat de veranderingen de komende drie à vier jaar worden ingevoerd.