Het ministerie van Volksgezondheid heeft in 2022 onterecht bepaald hoeveel medische specialisten elk Nederlands ziekenhuis mag opleiden. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven stelt dat minister Kuipers die bevoegdheid helemaal niet had.

Het is de tweede keer binnen een maand dat een rechter minister Kuipers terugfluit: eerder zette de rechtbank Midden-Nederland al een streep door zijn plannen om twee kinderhartcentra te sluiten. Dat besluit was onvoldoende onderbouwd.

De demissionair minister is zelf inmiddels vertrokken vanwege een niet nader genoemde functie in het buitenland. Zijn opvolger Helder zei over de kinderhartcentra in gesprek te gaan met patiënten en ziekenhuizen. Over de nieuwe uitspraak zegt een woordvoerder van de minister alleen dat die nog wordt bestudeerd.

Verdeelplan

Kuipers liet in het Verdeelplan medische vervolgopleidingen vastleggen hoeveel specialisten de zeven academische ziekenhuizen mochten opleiden in samenwerking met ziekenhuizen in hun regio. Voor de cluster rond het Leids Universitair Medisch Centrum waren dat er honderd, onder wie bijvoorbeeld zeven anesthesiologen, vier cardiologen en een kaakchirurg.

Het LUMC en zes samenwerkende ziekenhuizen vonden het aantal dat aan hen was toegewezen te laag en gingen in beroep tegen de verdeling. De hoogste bestuursrechter geeft hun nu gelijk.

Geen wettelijke bevoegdheid

Volgens het college heeft de minister geen wettelijke bevoegdheid om deze verdeling te maken. Dat is de taak van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die belast is met markttoezicht en -ontwikkeling.

De minister had wel in algemene zin richtlijnen mogen geven aan de NZa, maar moet zich niet bemoeien met de invulling daarvan bij specifieke ziekenhuizen. Het is aan de NZa om die details in te vullen en het aantal plaatsen te bepalen door het budget dat aan ziekenhuizen wordt verstrekt.

Geen beroep mogelijk

Het ministerie kan niet meer in beroep tegen het besluit, omdat het college als hoogste rechter geldt in dit soort zaken.

Het is volgens een woordvoerder van de rechtbank nu aan het ministerie om vervolgstappen te zetten, zoals de NZa opdracht geven een nieuwe verdeling te maken.

Het ministerie heeft enkele maanden geleden ook al voor dit jaar een verdeelplan opgesteld. Volgens de rechtbankwoordvoerder is het aan de ziekenhuizen om naar de rechter te stappen als ze het daar ook niet mee eens zijn.