Het vertrek van onderwijsminister Dennis Wiersma is “een groot verlies voor het onderwijs”. Dat zegt Lobke Vlaming, directeur van belangenorganisatie Ouders & Onderwijs.

Volgens Vlaming was Wiersma “de eerste minister in decennia die echt het vertrouwen wist te winnen van de mensen in de klas: leerlingen, leraren en ouders”. Ze beschrijft Wiersma op Twitter als iemand “die geen genoegen nam met mooie praatjes”.

Wel heeft Vlaming begrip voor zijn opstappen. Ze benadrukt dat ministers een voorbeeldfunctie hebben. “De situaties hebben zich echt voorgedaan en dat past een minister niet.”

Ook de VO-Raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, noemt het opstappen van Wiersma “onvermijdelijk gezien de aanhoudende stroom publicaties”.

‘Vreselijk’

De PO-Raad, die opkomt voor scholen in het basisonderwijs, dankt Wiersma “voor zijn inzet voor het funderend onderwijs”, en hoopt dat er snel een opvolger wordt gevonden. “Zodat we verder aan de slag kunnen met de grote uitdagingen in onze prachtige sector.”

Vanuit Wiersma’s partij VVD klinkt vooral lof. Zo noemt premier Rutte het vertrek van de minister “enorm spijtig”. “We verliezen als kabinet iemand die zich met hart en ziel voor het onderwijs inzette. Daar ben ik hem dankbaar voor.”

Ook stikstofminister Christianne van der Wal baalt ervan. “Het is echt vreselijk”, zei ze vanavond na een bijeenkomst. VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans heeft “respect voor het moeilijke besluit”.

Wiersma, die minister was voor primair en voortgezet onderwijs, maakte vanavond zijn aftreden bekend na aanhoudende klachten over zijn gedrag. Hij lag de afgelopen maanden onder vuur vanwege woede-uitbarstingen. Vorige week zou hij bij een symposium over 25 jaar praktijkonderwijs twee mensen mondeling en fysiek hebben geïntimideerd.

De taken van Wiersma worden voorlopig overgenomen door de andere onderwijsminister, Robbert Dijkgraaf (D66). Hij bedankt Wiersma op Twitter en noemt hem een “fijne collega”.

Wie Wiersma gaat opvolgen, is nog onbekend.