De provincies vinden dat de landelijke overheid meer moet doen tegen stikstofuitstoot in natuurgebieden. Zij willen niet langer de verantwoordelijkheid dragen voor het leeuwendeel van de stikstofopgave in Nederland, meldt Trouw op basis van een gezamenlijk stuk van de provincies. Zeker de helft van de noodzakelijke stikstofdaling moet voortkomen uit Haags beleid, schrijven de twaalf provincies.

Die wens staat op gespannen voet met het stikstofbeleid van verantwoordelijk demissionair minister Christianne van der Wal (VVD). Die zette anderhalf jaar geleden juist nadrukkelijk de provincies aan het werk bij het oplossen van het stikstofprobleem. Maar de provincies zeggen nu dat ze verwachten dat een landelijke stikstofaanpak effectiever zal zijn.

De afgelopen tijd nam het chagrijn bij de provincies al toe. De provincie Overijssel dreigde in december te stoppen met de stikstofaanpak en ook andere provincies gaven aan bezorgd te zijn. Reden was dat het stikstoffonds van 24 miljard van Van der Wal op zich laat wachten, terwijl het voor boeren, en dus ook voor de provincies, van essentieel belang is dat ze weten welke kant de overheid op wil.

Ondertussen kan de natuur niet langer wachten, klinkt het bij critici. Voor heel Nederland moet de stikstofuitstoot in 2030 50 procent minder zijn, maar het is nu onduidelijk hoe dit moet gebeuren.

Nieuw kabinet

De val van Rutte-IV heeft hier niet bij geholpen. Daar komt bij dat de partijen die nu aan de formatietafel zitten stikstof een minder groot probleem vinden dan het demissionaire kabinet.

De PVV vindt dat er geen stikstofprobleem bestaat. Bij BBB, NSC en VVD ligt dat genuanceerder, maar ook bij die partijen staat het terugdringen van stikstof niet bovenaan hun prioriteitenlijst. Zij kijken liever naar hoe Nederland van het stikstofslot kan. De uitstoot hoeft hiervoor volgens hen niet per se naar beneden.