Personeel van jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda had niet door hoe gevaarlijk twee gevangenen waren die vorig jaar betrokken waren bij een fatale steekpartij en een gijzeling met dodelijke afloop. Dat kwam onder meer door onervaren personeel en personeelstekorten, concluderen vier inspecties.

Ook schrijven de inspecties in hun onderzoeksrapport dat de problemen voor jongeren in jeugdinstellingen steeds complexer zijn geworden, juist door dat tekort aan ervaren en goed opgeleid personeel. De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie van het Onderwijs vinden om die reden dat structurele investeringen noodzakelijk zijn.

Gijzeling

Bij het steekincident in de Bredase jeugdgevangenis ruim een jaar geleden kwam een 19-jarige man om het leven. Een 20-jarige gevangene raakte gewond. Enkele maanden daarvoor gijzelde een 21-jarige gevangene van dezelfde jeugdinrichting twee medewerkers na een ontsnapping. Hij werd uiteindelijk doodgeschoten door de Belgische politie.

De inspecties deden onderzoek naar beide incidenten. Daaruit bleek onder meer dat de man die zijn medegevangene doodstak, bekendstond als zeer gewelddadig, meldt Omroep Brabant. De man stak het slachtoffer met een mes dat hij gebruikte bij het koken.

Informatie niet gedeeld

Volgens de onderzoekers heeft personeel van Den Hey-Acker in beide gevallen formeel volgens de regels gehandeld. Maar ze stellen ook vast dat de medewerkers niet alert genoeg reageerden en dat een aantal medewerkers onervaren was.

Ook werd informatie over bijvoorbeeld de gevangene die twee bewakers had gegijzeld, niet goed gedeeld. In de periode dat zowel de gijzeling als de steekpartij plaatsvonden, was er bovendien sprake van een hoge werkdruk als gevolg van personeelstekort.

In de onderzoeksrapporten staat dat de leiding van de gevangenis en een bijbehorende school inmiddels verbeteringen in gang hebben gezet. Zo is er meer personeel, waardoor het ziekteverzuim is teruggedrongen.

Ook krijgt de leiding van de gevangenis het advies na te denken over de mogelijkheid om bij onbegeleid verlof controlemiddelen als beeldbellen en gps-tracking in te zetten.

De leiding laat in een reactie weten dat de dood van de twee jongeren diepe indruk heeft gemaakt. “We voelen daarom de verantwoordelijkheid om lessen te trekken uit deze voorvallen en zetten alles op alles om dit soort incidenten te voorkomen.”

Reactie minister Weerwind

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming noemt het “onacceptabel” dat in een hoog beveiligde jeugdgevangenis twee van dergelijke incidenten konden plaatsvinden. “Ik realiseer mij heel goed dat het personeel dagelijks onder moeilijke omstandigheden moet werken met de doelgroep en er risico’s zijn, maar tegelijkertijd trek ik mij de stevige conclusies aan en moeten we de kans verkleinen dat dit in de toekomst vaker gebeurt”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij wijst erop dat in april de veiligheidsmaatregelen zijn aangescherpt, dat het personeel wordt bijgeschoold en dat de informatie-uitwisseling tussen medewerkers wordt verbeterd. Ook wordt onderzocht of de gedetineerden te vroeg op verlof worden gestuurd.