Hogere minimumlonen? Een stop op nog hogere prijzen aan de pomp? Het is nog onduidelijk of politieke partijen het in de Algemene Politieke Beschouwingen eens worden over plannen om meer te doen voor de koopkracht dan het demissionaire kabinet.

Dat kabinet kondigde op Prinsjesdag aan met onder meer 2 miljard voor armoedebestrijding te komen. Vrijwel alle partijen zeggen meer te willen doen dan dat, maar meerderheden voor plannen zijn nog niet in zicht.

Zo vinden VVD, PVV, Forum voor Democratie, BBB, SP, Denk, JA21, Groep Van Haga en het Kamerlid Den Haan dat de accijnsverhoging van benzine en diesel van 1 januari aanstaande van tafel moet. Maar onduidelijk is nog waar het van betaald moet worden. Door het ontbreken van die dekking twijfelt het CDA. Bovendien vindt die partij dat dat er ook meer geld moet komen voor het openbaar vervoer, iets wat ChristenUnie, PVV en GroenLinks-PvdA ook bepleitten.

Veel partijen komen in hun verkiezingsprogramma met voorstellen voor een hoger minimumloon, maar in het debat plaatsen VVD en CDA ook kanttekeningen bij het verhogen ervan. VVD-fractievoorzitter Hermans noemt het niet “de eerste keus die ze maakt”. Ze wil ook iets doen voor mensen met een middeninkomen.

CDA-lijsttrekker Bontenbal vindt een verhoging van het minimumloon sympathiek, maar ook risicovol. Hij wijst op economen die al langer waarschuwen voor de effecten ervan op de prijzen. “Hebben we dat wel genoeg voor de bril?”, vraagt hij zich af. Het lijkt er niet op dat een meerderheid voor komend jaar al iets aan het minimumloon zal wijzigen.

Het debat ging veelal over de koopkracht, maar er was ontspon zich ook een opmerkelijke discussie tussen PVV-leider Wilders en Forum voorman Baudet.

Waren de afgelopen jaren de pijlen bij de Beschouwingen vaak op Rutte als premier gericht, nu was dat nauwelijks het geval. Partijen stelden Rutte maar weinig vragen, hij zou in zijn beantwoordingstermijn donderdag dan ook wel eens snel klaar kunnen zijn.

De verwachting is dat er lange pauzes – schorsingen – zullen zijn zodat partijen nog de tijd hebben om te kijken of er meerderheden gevonden kunnen worden voor hun op donderdag voorgestelde plannen. Bij de stemmingen, aan het eind van de Beschouwingen, zal pas duidelijk worden of dit echt is gelukt.

Wilt u het hele debat nakijken? Lees dan nog hier het liveblog van de eerste dag.