Op een landgoed aan de rand van Den Haag wordt door partijen nog altijd gesproken over een landbouwakkoord. Rond 01.00 uur schoof ook premier Rutte aan. Een betrokkene zegt tegen de NOS dat hij erbij is gekomen in een ultieme poging om tot een akkoord te komen.

Aan tafel zitten ook nog landbouworganisatie LTO en minister Adema. Anderen partijen zitten elders in het gebouw en wachten de uitkomst af.

Het overleg is al uren gaande. Hoe het er precies voor staat, blijft onduidelijk. Zowel LTO als de minister sprak vorige maand over het belang om er medio mei uit te komen.

Volgens bronnen rondom de onderhandelingen is er duidelijkheid over de beperkingen en verplichtingen die boeren zullen worden opgelegd, maar is minder helder hoe het verdienmodel voor boeren er dan uit moet zien. Daarnaast zou er nog discussie zijn over het eventueel vastleggen van een maximumaantal koeien per weiland.

Eerder lekte er al een nota van het ministerie van Landbouw, waarin staat dat de minister verwacht zo’n 6,7 miljard euro nodig te hebben om de maatregelen uit het landbouwakkoord uit te voeren. Of het kabinet zo’n bedrag wil betalen en hoe dat geld dan verdeeld wordt, is nog niet duidelijk.

Andere maatregelen die naast het maximum aantal koeien besproken worden, zo blijkt uit het document, zijn technische maatregelen zoals emissiearme stallen, het aanpassen van veevoer, minder gewasbeschermingsmiddelen, meer mestverwerking en emissiearm uitrijden van mest en maatregelen zoals het verhogen van het waterpeil en duurzaam bodembeheer.

Ook is er nog discussie over de productierechten van boerderijen die ermee stoppen. Zo is het de vraag of het recht om dieren te houden in dat geval kan worden overgedragen op iemand anders dan directe familieleden.

Al sinds december praat het kabinet met meerdere organisaties over de toekomst van de boeren. Om de natuur te beschermen en te herstellen wil het kabinet de stikstofneerslag in 2030 flink hebben teruggedrongen. Ook moeten zo’n 3000 ‘piekbelasters’ een aanbod krijgen in ruil voor het terugbrengen van hun uitstoot.

Tegelijkertijd wil het kabinet met een plan komen voor boeren die willen verduurzamen of verplaatsen. Daarvoor moet het landbouwakkoord de basis vormen.