Op de plek waar een maand geleden bijna een etmaal werd onderhandeld, zijn de belanghebbenden vandaag weer bij elkaar om te onderhandelen over het landbouwakkoord. Landbouwminister Piet Adema temperde voorafgaand aan het overleg de verwachtingen. “Of we eruit komen, dat moeten we afwachten.”

In de Haagse Villa Ockenburgh, waar de vorige keer premier Mark Rutte ‘s nachts aanschoof, wordt vandaag onder meer gesproken over grondgebondenheid, zei Adema vooraf. Kortgezegd betekent dat dat boeren alleen vee mogen houden als ze voldoende grond hebben. Voor de grootste boerenorganisatie aan tafel, LTO, is dat een heikel punt.

Ook zal het volgens de minister gaan over de zogeheten PAS-melders. Dat zijn boeren die juridisch klem zitten, sinds de rechter in 2019 oordeelde dat zij toch niet zonder vergunning stikstof mogen uitstoten. Verder wordt er gesproken over de positie van onder meer de banken en veevoerbedrijven.

Het overleg vindt plaats aan de zogeheten hoofdtafel van het landbouwakkoord, waar naast boerenorganisaties ook de provincies, vertegenwoordigers van de supermarkt- en levensmiddelenbranche en de natuur- en milieuorganisatie LandschappenNL meepraten.

Geen conceptakkoord

Het secretariaat van het landbouwakkoord heeft al gezegd dat er vandaag geen conceptakkoord wordt verwacht. Wel wordt een zogenoemd onderhandelingsresultaat nagestreefd. De betrokken organisaties kunnen dat dan weer aan hun bestuur voorleggen en daaruit moet een conceptakkoord volgen.

De onderhandelingen duren al maanden, waarbij deadlines steeds worden uitgesteld. De meest recent gestelde deadline is op 21 juni. Anders is het voor de LTO “klaar”, zei voorzitter Sjaak van der Tak eerder. Volgens hem had minister Adema die datum zelf voorgesteld en kunnen ook milieuorganisaties en supermarktketens zich daarin vinden.

Ook al laat een definitief landbouwakkoord nog op zich wachten, Adema durft al te kijken naar de periode daarna. “Het gaat om grote opgaven en grote afspraken, maar ook de basis voor een hernieuwde samenwerking tussen de overheid en de sector.”

De verwachting is dat het overleg weer een groot deel van de dag gaat duren.