Het Iraanse regime heeft oud-minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken op een zwarte lijst gezet. Hij zou deel uitmaken van een terroristische organisatie. Rosenthal richtte recent het Comité Iran Vrij op, dat wil zorgen dat de ayatollahs voor een internationaal tribunaal worden berecht.

De huidige minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, zei vanmiddag dat hij het “onbestaanbaar” vindt dat zijn voorganger is gesanctioneerd vanwege zijn werk voor de mensenrechten in Iran. Hij zal formeel bezwaar aantekenen.

Iran maakte de sanctielijst waarop Rosenthal ook staat, gisteren bekend. Er staan zo’n twintig namen op van mensen uit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Zij zouden zich allemaal schuldig hebben gemaakt aan het “aanzetten tot terroristische daden en geweld tegen het Iraanse volk, inmenging in Iraanse aangelegenheden en het verspreiden van valse informatie”. Zij kunnen niet meer naar Iran afreizen, en kunnen ook niet meer bij eventuele rekeningen in het land.

Aan het Comité Iran Vrij doen veel bekende Nederlandse oud-politici mee. Onder hen onder anderen oud-minister Maxime Verhagen (CDA), oud-partijleider Gert-Jan Segers (ChristenUnie), oud-staatssecretaris Barbara Visser (VVD) en voormalig Kamerlid Angelien Eijsink (PvdA).