Veel organisaties en betrokkenen bij grote dossiers hopen op nieuw beleid nu VVD-leider en demissionair premier Rutte de politiek vaarwel zegt zodra er na de komende verkiezingen een nieuw kabinet is. Maar velen prijzen Rutte om zijn persoonlijke betrokkenheid en het goede contact dat hij met hen onderhield.

MH17

“Mark Rutte was de grootste supporter van nabestaanden van de MH17 die we ons hadden kunnen wensen”, zegt Piet Ploeg, voorzitter van Stichting Vliegramp MH17. Hij kijkt goed terug op het vele contact dat hij met Rutte had.

“Vanaf het allereerste begin is hij zeer betrokken geweest, ook bij het oplossen van problemen of knelpuntjes waar dingen niet goed gingen.” Rutte noemde vanochtend de vliegramp met vlucht MH17 in 2014 het belangrijkste politieke moment in zijn loopbaan.

Toeslagenaffaire

Toeslagenouder Kristie Rongen, die tijdens een verkiezingsdebat in 2021 oog in oog stond met de premier, is blij dat hij ermee stopt. “Er kleeft zoveel aan zijn vier kabinetten. Het is nu tijd voor een frisse wind”, zegt Rongen. “Ik heb geen hekel aan hem, maar wel aan zijn beleid”, zegt Rongen, die net als honderden andere ouders slachtoffer werd in de toeslagenaffaire. “Ik ga hem een sms sturen en hem succes wensen. Ik gun hem het beste.”

Landbouw

Boerenorganisatie LTO schrijft dat de premier grote betrokkenheid toonde in het dossier over stikstof. “Als organisatie heeft LTO de persoonlijke contacten in de samenwerking met premier Rutte als prettig ervaren en gewaardeerd, ook als we het fundamenteel oneens bleken te zijn.”

Bart Kemp van boerenactiegroep Agractie heeft vaak direct contact met Rutte via de telefoon. “Hij werd verguisd en verafgood. Hij is een sympathieke man, maar glad.” Kemp zegt dat het contact goed was. “Maar het heeft ons nooit wat opgeleverd.” Voor boeren is het einde aan een tijdperk Rutte niet negatief, vindt Kemp, omdat het kansen geeft aan andere partijen.

Rutte is premier sinds 2010. Andere landen hebben sindsdien soms al vijf premiers versleten:

Asiel en migratie

Vluchtelingenwerk Nederland vindt dat de VVD en Rutte zijn meegegaan in de polarisatie in het asieldebat. Daardoor hebben zij “een politieke patstelling gecreëerd die nu leidt tot de situatie van vandaag”, zegt bestuursvoorzitter Frank Candel. “Ik heb een premier van alle Nederlanders gemist.”

Volgens Candel zijn in de praktijk meer dan voldoende oplossingen voorhanden, maar is het juist de politiek die die praktische oplossingen blokkeert. Hij hoopt op een keerpunt in het debat over asielopvang. Juist op het migratiebeleid viel het kabinet afgelopen vrijdag.

Groningen

Een van de andere grote dossiers in de politieke carrière van Rutte was de gaswinning in Groningen en de schade die daardoor werd veroorzaakt. “Een verstandig besluit”, noemt Koen Schuiling, burgemeester van Groningen, de stap van Rutte. “Maar veel verstandiger zou ik het vinden als een aantal mensen zich eens achter de oren krabt hoe op een aantal heel grote, belangrijke onderwerpen het land zo tot stilstand is gekomen.”

Rutte zou vandaag eigenlijk een bezoek brengen aan Groningen, maar dat ging niet door vanwege de val van het kabinet en het geplande debat. “Het blijft van belang dat we voortgang boeken, want de inwoners van Groningen vragen daar om”, zegt Schuiling.

Werkgevers

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland roemen Rutte, onder meer omdat hij in “moeilijke politieke constellaties” meerderheden heeft gevonden voor dossiers zoals de nieuwe pensioenwet. Ook prijzen ze zijn aanpak in de coronaperiode. “Ook buiten Europa was hij een enorme pleitbezorger voor ons land en het Nederlandse bedrijfsleven.”

Op straat wordt wisselend gereageerd op het nieuws dat Rutte uit de politiek stapt: