In de Tweede Kamer is de parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening begonnen met de openbare verhoren. Als eerste wordt Dulce Goncalves-Tavares verhoord, één van de gedupeerden in de toeslagenaffaire.

Het onderzoek gaat vooral over de manier waarop de overheid fraude bestrijdt en hoe het komt dat de dienstverlening aan burgers tekort is geschoten. Ook de rol van de Tweede Kamer daarin wordt onder de loep genomen. De enquête is een vervolg op twee eerdere onderzoeken, een naar de toeslagenaffaire en een naar het functioneren van uitvoeringsorganisaties.

Goncalves vertelde dat ze 125.000 euro aan de Belastingdienst moest terugbetalen en dat ze niet genoeg informatie had verstrekt. Bij de eerste brief die ze kreeg, dacht ze dat het maar om 125 euro ging. Het bedrag liep later op tot 200.000 euro.

Volgens Goncalves had de Belastingdienst weinig begrip voor haar situatie. Ze benadrukte dat ze zich als alleenstaande werkende moeder die haar drie kinderen naar de opvang bracht aan de regels heeft gehouden en dat ze “tot op heden niet snapt hoe dat dit heeft mogen gebeuren.”

De openbare verhoren van de commissie duren tot en met 5 oktober.