Ook in de Eerste Kamer tekent zich een meerderheid af die voorstander is van een nieuw pensioenstelsel voor werkenden en pensioengerechtigden, de Wet Toekomst Pensioenen. Dat is de uitkomst van twee dagen debat in de Eerste Kamer.

De planning is dat er volgende week dinsdag, de dag dat de Provinciale Statenleden een nieuwe Eerste Kamer kiezen, nog door de ‘oude’ Eerste Kamer over wordt gestemd. Daar zijn volgens de wettelijke verkiezingsregels geen bezwaren tegen.

‘Beter verdeeld’

De voorstanders noemen de wet een verbetering van het al internationaal geprezen Nederlandse pensioen. Dat bestaat uit de AOW en, voor een groot deel van de werkenden, een aanvulling met een pensioenregeling via de werkgever.

In het nieuwe systeem worden risico’s en opbrengsten beter verdeeld over de verschillende generaties en wordt rekening gehouden met een flexibelere arbeidsmarkt, zeggen zij. En dat is volgens de meerderheid nodig voor de solidariteit en dus houdbaarheid van het pensioenstelsel.

In de Tweede Kamer stemden VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SGP en Volt voor. Het was een ruime meerderheid van 93 tegen 48. Deze partijen hebben in de huidige en naar verwachting ook in de nieuwe Eerste Kamer een meerderheid.

Extra tijd

Minister Carola Schouten voor Pensioenen wist in het debat de laatste bezwaren bij deze partijen in de Eerste Kamer weg te nemen. Zo krijgen pensioenfondsen een extra jaar de tijd om de overgang naar het nieuwe stelsel te regelen.

Schouten beloofde verder zich in te zetten om de groep werkenden die nog geen pensioen opbouwen te verkleinen. Verder heeft ze toegezegd gesprekken te gaan voeren met werkgevers en vakbonden over mensen die in zware beroepen werken, “zodat ook deze mensen gezond hun pensioen in kunnen gaan”. Garanties op uitkomsten gaf ze niet.

Een regeringscommissaris gaat toezicht houden op de overstap naar het nieuwe stelsel. Deze commissaris kijkt op bepaalde momenten ook of verder uitstel nodig is.

Te risicovol

Tegenstanders van de wet, zoals SP, PVV en 50Plus, vinden het nieuwe pensioenstelsel te risicovol. Zowel vanwege onduidelijkheden over het overzetten van bestaande pensioenrechten naar het nieuwe systeem, als vanwege het grotere beleggingsrisico en het ontbreken van garanties.

Komende dinsdag debatteert de Eerste Kamer nog over de bezwaren van in ieder geval 50Plus en SP. In de avond wordt er vervolgens door de 75 senatoren hoofdelijk gestemd.